Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
1016 postów 7620 komentarzy

Bar-bara

Bara-bar - ''Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. ''(Mat.11:27)

NIE JESTEŚMY WSPÓŁZBAWICIELAMI!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Dlatego napisano: Laską jesteśmy zbawieni, NIE z uczynków,... aby się nikt NIE CHLUBIŁ! (Ef.2)

 Nasze uczynki nikogo nie zbawiają! 


 Śmierć Pana Jezusa Chrystusa zbawiła wszystkich grzeszników! 


 Dlatego On jest Zbawicielem naszym. Jego czyn- Śmierć na krzyżu zbawiła nas. 


 Jest różnica między zbawieniem, a wiarą, miłością, uczynkami! 


 Pan Jezus Zbawił ludzi Swą Śmiercią na krzyżu! 


 Ale było i jest BARDZO wielu pysznych ludzi, którzy głoszą, że swoimi uczynkami zbawiają się.


 Czynią siebie jakby to było możliwe  wspolzbawicielami! 


 Dlatego właśniewybrany przez Zbawiciela na Swego Apostoła - wierny uczeń Pana Jezusa Chrytusa napisał: 


 ‘’ 8Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. 


 A to pochodzi NIE od was, lecz jest DAREM Boga


 9 NIE  z uczynków, aby się nikt nie chlubił. ‘’ (Ef.2:8,9) 


 Nie z uczynków, lecz łaską jesteśmy zbawieni przez wiarę w to, że Śmierć Pana Jezusa Chrystusa zbawiła nas grzesznych.


  A skoro wierzę w to, że Jego Śmierć nas grzesznych zbawiła, to moje słowa i uczynki będą o tym świadczyły, zgodnie z tym co napisano: 


 ‘’Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków.’’ (Jak.2:26) 


 I co będę czyniła/czynil, kiedy wierzę, że to Jego Śmierć zbawiła mnie?


 To pytanie zadaję czytelnikowi.

KOMENTARZE

 • @ Autorka
  "Pan Jezus Zbawił ludzi Swą Śmiercią na krzyżu!"

  Zakładając teoretycznie, iż Jezus był postacią historyczną przyjmujemy, że został skazany na śmierć przez rzymskiego prefekta. Jednak wyrok mógł być także inny, uniewinniający lub skazujący na więzienie, itp. A zatem owo "zbawienie ludzi" jest wyłącznie dziełem przypadku, a jeśli już komuś trzeba je zawdzięczać to chyba tylko rzymskiemu prefektowi Poncjuszowi Piłatowi.

  I po co wypisuje Pani te żydowskie brednie? XX wieków uprawiania żydowskiego chrześcijaństwa to zdecydowana przesada, czas zakończyć te szkodliwe, szowinistyczne brednie.
 • I jeszcze jedno
  Keren, ten który nie wierzy, że Pan Jezus jest Zbawicielem świata, lecz wierzy w zabójcę i dlatego głosi, że jego bóg zabijał, zabija i będzie zabijał
  Ten waśnie Keren przytoczył na swoim blogu większy fragment z Efezjan 2, czyli:

  ‘’ 4 A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował,
  5 i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni.
  6 Razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich - w Chrystusie Jezusie,
  7 aby w nadchodzących wiekach przemożne bogactwo Jego łaski wykazać na przykładzie dobroci względem nas, w Chrystusie Jezusie.
  8 Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę.
  A to pochodzi nie od was, lecz jest DAREM Boga:
  9 nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił.
  10 Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili.’’ (Ef.2) BT

  Skoro jak napisano Bóg przygotował wierzącym czyny do czynienia, to czyje są to czyny?

  Boga? Czy ludzi?

  I jeszcze jedno, w powyższym fragmencie jest sprawa śmierci i ożywienia w Chrystusie.
  To śmierć druga, ta dla grzechu.
  Ale o to Kerena nieinteresuje.
 • @Rzeczpospolita 21:09:10
  OK, tego nierozumiesz.

  Zadam ci inne pytanie:

  Czy rozumiesz po co Polacy w wojnach światowych przelewali swą krew?
 • Albo ty tak kiepsko tłumaczysz, albo ja nie rozumiem.
  Nikt tu nigdy nie negował tego, że Pan Jezus nas zbawił i że siebie sami nie jesteśmy w stanie zbawić, koniec kropka. Ale zbawcza męka Chrystusa z naszym dobrym życiem, według woli Bożej dadzą nam zbawienie, a nasze złe życie, odwrócenie się od Pana Boga potępienie. Wyraźnie mówi o tym Pan Jezus tutaj:

  Mt 25, 31-46 "Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. 32 I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. 33 Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. 34 Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: "Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata!
  35 Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
  byłem spragniony, a daliście Mi pić;
  byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
  36 byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
  byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
  byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie".
  37 Wówczas zapytają sprawiedliwi: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? 38 Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? 39 Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?" 40 A Król im odpowie: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili".
  41 Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: "Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!
  42 Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;
  byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;
  43 byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie;
  byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie;
  byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie."
  44 Wówczas zapytają i ci: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?" 45 Wtedy odpowie im: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili". 46 I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego»."
 • @Jest 21:40:00
  ''Albo ty tak kiepsko tłumaczysz, albo ja nie rozumiem.''
  //

  Ja nie jestem ci do niczego potrzebna.
  Aby zrozumieć co napisano potrzebujemy TYLKO Pana Jezusa Chrystusa.

  Dlatego ja ci nic nie tłumaczę, nie daje zrozumienia..., bo nie mogę, bo czyni to TYLKO Pan Jezus Chrystus tym, którzy do Niego z wiarą i cierpliwością się zwracają.

  Ja tylko głoszę Ewangelię, świadczę i odsyłam do Pana Jezusa Chrystusa.
 • @Bara-bar 22:00:21
  Ok, rozumiem. Ale czy ty rozumiesz, że my, jeśli chcemy być zbawieni, to musimy spełniać uczynki miłości wobec innych? Bo wyrywanie fragmentów Ewangelii, nie znając całego kontekstu, mogą innych wprowadzić w błąd. Np. zdanie: "Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę." i tylko takie, może sugerować czytelnikowi, że już nic nie trzeba w życiu robić, tylko wierzyć i można żyć jak nam się żywnie podoba, grzeszyć do woli a i tak będziemy zbawieni, a to przecież nie prawda. O czym świadczą cytaty: Mt 25, 31-46 i Jk 2, 14-26. Ktoś, kto nie przeczytał Pisma Świętego może to opacznie zrozumieć. "Tu potrzeba jest mądrość".
 • @Jest 22:08:54
  ''Ok, rozumiem. Ale czy ty rozumiesz, że my, jeśli chcemy być zbawieni, to musimy spełniać uczynki miłości wobec innych?''
  //


  Nie ja tego nierozumiem, bo to klamstwo!
  Uczynki wiary i milosci, to uczynki wiary i milosci, a nie uczynki zbawienia.

  Dlaczego nie odpowiadasz na pytanie postawione w notce?
 • @Bara-bar 22:57:17
  "Dlaczego nie odpowiadasz na pytanie postawione w notce?" - odpowiedziałem, w pierwszym zdaniu pierwszego wpisu: "Nikt tu nigdy nie negował tego, że Pan Jezus nas zbawił i że siebie sami nie jesteśmy w stanie zbawić, koniec kropka."
 • współzbawiciel
  Mt 16

  24 Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: «Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. 25 Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. 26 Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? 27 Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania.

  Skoro Jezus zaprasza nas do naśladowania siebie i brania na siebie krzyża, to chyba zaprasza tym samym do współzbawiania świata. No może "świata" to zbyt górnolotne jest ale na pewno do współzbawiania tego świata, w którym funkcjonujemy. Problem jest w tym, że ludzie nie rozumieją o jakim krzyżu Jezus mówi, no a mówi o swoim własnym krzyżu, bo przecież zaprasza żeby Go naśladować. No a jaki jest ten Jego krzyż? Ano taki, że na nim zapłacił za grzechy innych, a nie za swoje grzechy. No a ludzie ten krzyż rozumieją inaczej i próbują na nim płacić za swoje własne grzechy. No a za swoje grzechy człowiek nie jest w stanie sam zapłacić, bo karą za grzech jest śmierć.
 • @Jest
  WIARA BEZ UCZYNKÓW JEST MARTWA!

  List Apostoła Pawła do Efezjan 2/1-22


  W skrócie:

  "(8) ŁASKĄ BOWIEM JESTEŚCIE ZBAWIENI PRZEZ WIARĘ. A TO POCHODZI NIE OD WAS, LECZ JEST DAREM BOGA: (9) NIE Z UCZYNKÓW, ABY SIĘ NIKT NIE CHLUBIŁ. (10) Jesteśmy bowiem Jego dziełem, STWORZENI W CHRYSTUSIE JEZUSIE DLA DOBRYCH CZYNÓW, KTÓRE BÓG Z GÓRY PRZYGOTOWAŁ, ABYŚMY JE PEŁNILI".

  Jest to mowa do Efezjan, do pogan. Mowa o tym, że zbawienie nie następuje na zasadzie spełnienia dobrych uczynków a na zasadzie wybrania, łaski, powołania. POTEM DOPIERO, po powołaniu, po wybraniu, po obdarzeniu łaską NASZE DOBRE UCZYNKI MAJĄ ZNACZENIE przez Obliczem Bożym, ponieważ współpracują z wiarą. I o tym W Y R A Ź N I E mówi Paweł w tym miejscu dodając:

  "(10) Jesteśmy bowiem Jego dziełem, STWORZENI W CHRYSTUSIE JEZUSIE DLA DOBRYCH CZYNÓW, KTÓRE BÓG Z GÓRY PRZYGOTOWAŁ, ABYŚMY JE PEŁNILI".

  Nieprawdą jest, że nie mamy czynić dobrych uczynków. Paweł pisze, że dopiero uczynki mają wartość wtedy gdy jesteśmy stworzeni w Panu Jezusie Chrystusie. Czyli dopiero wiara w Pana Jezusa i w Boga Ojca, Jego Łaska, Jego wybranie współpracujące z naszymi uczynkami mają znaczenie przed Bożym Obliczem, ponieważ "bez wiary nie można podobać się Bogu"! (List do Hebrajczyków 11/6).

  Listy Pawła są w niektórych miejscach trudne, o czym pisze Apostoł Piotr. Trzeba chęci a przede wszystkim Bożej Pomocy aby zauważyć, że często Apostoł Paweł pisze o tym, że uczynki ZAKONU nie są nam potrzebne a bywa, ze zaraz stwierdza, że, jak powyżej napisał, jesteśmy stworzeni do DOBRYCH UCZYNKÓW.

  PS:

  „(16) A jednak przeświadczeni, że człowiek osiąga usprawiedliwienie NIE PRZEZ WYPEŁNIANIE PRAWA ZA POMOCĄ UCZYNKÓW, lecz jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa, my właśnie uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, by osiągnąć usprawiedliwienie z wiary w Chrystusa, A NIE PRZEZ WYPEŁNIANIE PRAWA ZA POMOCĄ UCZYNKÓW, jako że przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków nikt nie osiągnie usprawiedliwienia".

  List Apostoła Pawła do Galatów 2/16

  „Człowiek osiąga usprawiedliwienie NIE PRZEZ WYPEŁNIANIE PRAWA ZA POMOCĄ UCZYNKÓW..”.

  „uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, by osiągnąć usprawiedliwienie z wiary w Chrystusa, A NIE PRZEZ WYPEŁNIANIE PRAWA ZA POMOCĄ UCZYNKÓW”.

  No cóż, żeby poznać Sprawy Duchowe potrzeba Chrystusowej Pomocy..., ponieważ bez Zbawiciela nic uczynić nie możemy!

  Podsumuję:

  Wybranie, uratowanie, zbawienie, wybawienie jest z Łaski. Pan Jezus nie wybiera ludzi na zasadzie ich uczynków dobrych lub złych ale na zasadzie Własnej Woli. Natomiast gdy już człowiek stanie się uczniem Syna Bożego to naszym obowiązkiem i chęcią jest czynienie dobra. W ten sposób wiara współpracowała będzie z naszymi uczynkami. Jednym zdaniem: Wiara bez uczynków jest martwa!


  https://m.neon24.pl/51860e8128aea7a9560563e4fcd5216d,14,0.png
 • @Bara-bar 21:31:59
  A co ma piernik do wiatraka -?

  Szanowna żydo-katoliczko podejmij nadludzki wysiłek, choćby maleńką próbę, logicznego myślenia. Czy skatoliczony żydowską religią umysł może się na coś takiego jeszcze zdobyć?
 • Zbawienie wg JPII - „Osoba i czyn”- K.Wojtyła, 1969; „The Acting Person” przekład autoryzowany przez JPII w 1979
  "Zbawienie – samorealizacja ludzkości – nie ma wiecznej natury. Nie przyniesie ono człowiekowi żadnego cielesnego zmartwychwstania. Naiwną wiarę w życie wieczne, w zmartwychwstanie, czy cielesny powrót Zbawiciela na Ziemię, należy rozważać wyłącznie symbolicznie."
 • @Bara-bar 21:31:59
  https://programwps.files.wordpress.com/2020/06/jezus_cie_kocha_2014-01-18_22-02-31.jpg
 • @57KerenOr 11:41:19
  Wszystko pięknie ładnie ale jest jeszcze list Jakuba i wersety Jk 2, 14-26.
 • @Jest
  WYSILIŁEŚ SIĘ Z TĄ ODPOWIEDZIĄ, ŻE GŁOWA BOLI!

  Przecież zacytowałem Jakuba nadając mojemu komentarzowi zdanie następujące: "WIARA BEZ UCZYNKÓW JEST MARTWA!".


  https://m.neon24.pl/51860e8128aea7a9560563e4fcd5216d,14,0.png
 • @57KerenOr 17:49:50
  Jakub wprost pisze: Jk 2, 14 "Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy [sama] wiara zdoła go zbawić?" Czyli uczynki trzeba spełniać, a jak się to będzie działo to już inna kwestia. Paweł to rozpisał, fakt faktem w sposób trochę zawiły. Ale czy to ma znaczenie dlaczego mamy to czynić? Moim zdaniem nie, bo wszystko co w życiu dobrego czynimy to i tak jest z Bożego natchnienia. A my sami z siebie jesteśmy marnością jak to już kiedyś Paweł zauważył:

  Rz 7, 18-24 "Jestem bowiem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro; bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać - nie. 19 Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę. 20 Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka. 21 A zatem stwierdzam w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się zło. 22 Albowiem wewnętrzny człowiek [we mnie] ma upodobanie zgodne z Prawem Bożym. 23 W członkach zaś moich spostrzegam prawo inne, które toczy walkę z prawem mojego umysłu i podbija mnie w niewolę pod prawo grzechu mieszkającego w moich członkach. 24 Nieszczęsny ja człowiek! Któż mnie wyzwoli z ciała, [co wiedzie ku] tej śmierci? Dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego!"
 • @Rzeczpospolita 14:29:43
  Ja o pracy Wojtyły na rzecz szeroko rozumianej masonerii - sił postępu - słyszałem wiele u niejakiego prof Veitha, nie tyle kaznodziei (to też) co doskonałego śledczego.

  Już sam na własne potrzeby analizując materiały wideo zauważyłem jak Z NIEKTÓRYMI* wysoko postawionymi katabasami wymienia te charakterystyczne pozdrowienia (niby to podanie dloni). Powyższy tekst właściwie mówi o tej osobie wszystko. Kontynuacja dzieła okultystki Heleny Blawacki (Rosjanka) dopełnia obraz nędzy duchowej tego arcykatabasa. Lecz nie wiem czemu osobie Proroka i Mesjasza cokolwiek pan zarzuca - przecież On właśnie demaskował rolę faryzeuszy, a mord na Nim zorganizowany przez onych potwierdził każde Jego słowo. No chyba że masz pan na uwadze tego fałszywego Jezusa jak to Veith mówił: uniwersalnego.


  Poszperaj pan w necie i posłuchaj śledczego - prof Veitha. On demaskuje bardzo dużo - szczególnie nt macierzy nierządnic, ale i powiązań jej z USA ONZ itd.
 • @Oracz 18:47:38
  "Lecz nie wiem czemu osobie Proroka i Mesjasza cokolwiek pan zarzuca"

  A mógłby Komentator wskazać odnośny cytat z "zarzutem"?
  Niczego rzeczonemu "Prorokowi i Mesjaszowi" nie zarzucałem, choć znalazłoby się to i owo.

  Idzie o rzecz zasadniczej natury: jeśli nie odrzucimy żydowskiej religii, czyli żydo-chrześcijaństwa - zresztą wszystkiego, co żydowskie, to nigdy nie uwolnimy się z jarzma żydowskiego kapitalizmu i żydowskiej (żydowsko-anglosaskiej) demokracji (demokratury). A zapoczątkowana ponad 1000 lat temu narzuceniem żydo-chrześcijaństwa degeneracja naszego słowiańskiego, polskiego, ludu będzie trwała nadal w najlepsze.
 • @Rzeczpospolita 19:30:46
  Pan odrzuca Aszkenazi a Aszkenazi wodzili za nos Judejczyków. Elementy obce etniczne i narodowościowo, były wtedy kapłanami i to wyartykuował Chrystus. Podobnie jest i teraz.

  Mało tego, lecz to dopiero ujawnię niebawem w jaki sposób tłumacze Pism zafałszowali właściwe nazewnictwo i wmontowali Źydów w miejsce Judejczyków, a nadto dokonali jeszcze innej manipulacji: proszę zapamiętać hasło: Aszkenazi.

  W każdym razie są badacze Pism ze stażem dwa razy większym od mojego i oni dochodzą do sejsacyjnych odkryć, ale jako że sam jeszcze chyba nie dorosłem do takich sensacji, to chwilowo nic na ten temat nie wspomnę. Gdyby pan chciał to sam mógłby do tych sensacji dotrzeć. Niestety jakiś program-blokada tak panu jak i obywatelowi Berkeley - naukowcowi, każe się kompromitować w ten sposób, że publicznie i Pan i Berkeley sądzicie po pozorach i całkowicie nienaukowo podchodzicie do, w sumie, dość poważnej sprawy. Kolportując to co chcą.. m.in Aszkenazi. Trochę to wstyd i blaga, ale widać tu oddziaływanie niewidzialnych sił które znoszą poczucie wstydu z poważnych ludzi i każą im się kompromitować. Inna rzecz że przy całkowitym braku znajomości Pism takie zachowanie uchodzi na sucho.
 • @Oracz 20:42:37
  Nazwa „aszkenazi” wywodzi się od Aszkanaza, postaci biblijnej.

  Resztę bzdur może Komentator sobie darować.

  Żydo-katolik, inaczej Polakatolik, to osobnik całkowicie bezwartościowy dla trwania narodu i państwa polskiego.
 • @Rzeczpospolita 23:51:55
  Darek, ty żyjesz w nierealnym świecie. Nie rozumiesz, w czym jest prawdziwy problem. Nie pociągniesz nikogo, jak nie przedstawisz Jakiegoś w miarę realnego planu. No a Ty żadnego planu nie masz. Wyjdź na ulicę i przyjrzyj się ludziom? Prawie wszyscy żyją w obłędzie. Budzą się, jak im zaczyna brakować powietrza. No ale wtedy, to już jest za późno. Żeby coś zrozumieli, to jeszcze dużo więcej wody musi im się nalać do uszu. No a potop się zbliża.
 • @Rzeczpospolita 23:51:55
  i o tym jest dokładnie napisane w Pismach Proroków.

  Czym ja niby się zajmuję od początku kariery tutaj, jak nie tłumaczeniem tego i innych faktów??

  Tylko że oprócz macierzy nierządnic* - istnieją pomniejsze nierządnice i cały czas przybywa nowych, wg przepisu faryzeusza czczonego jako śfięty - jednego z zabójców Mesjasza i takich co przyjęli tę naukę.

  A wg dzisiejszej wiedzy Aszkenazi to z dużą dozą prawdopodobienstwa dawni mieszkańcy ziemi, dzisiaj zajmowanej przez Ukrainę - czyli mieszkańców królestwa chazarii. Ponieważ dostali łpupnia od słowiańskiego księcia - nienawidzą Słowian właściwie genetycznie. I to, trzeba przyznać, jest z ich strony racjonalne. Nazywają się Żydami ale nie mają nic wspólnego z Judejczykami, może prócz nurtu tzw religijnego jakim jest tzw judaizm - sposób-instrukcja na odstępstwo.
  Chociaż spotkałem się z faktem że jest wewnątrz judaizmu nurt, który powolując się na zrozumiałe dla każdego treści Pism - wie, że zbudowanie państwa Izrael dokonano literalnie w opozycji do zakazu Boga. Ten nurt to Neturei Karta.
  Wszystko to, trzeba przyznać, jest mocno pogmatwane.

  Macierz nierządnic to Watykan - Opis geograficzny(!l znajduje się w Biblii. Niestety na końcu tejże księgi z której na przestrzeni wieków tzw ,,ojcowie kościoła" wyrzucili różne księgi (w ogóle dobierali zastaw Pism), znajduje się uspokajajaca grzeszników nauka PRZPOWIEDZIANEGO przez Chrystusa kłamcy i zabójcy - jednego z zawodowców i spiskowców - pracownika sanhedrynu. Nim zachwycają się tacy, którym nie w głowie postępować wg Prawa czy miłosierdzia czyli wg Dekalogu Proroków czy wskazówek Mesjasza (zwolennicy relatywizmu których jest znakomita większość). Wszystkie chrześcijańskie kościoły bazują na tym jednym faryzeuszu i jego naukach - równolegle wprawdzie istnieje niekompatybilna z jego nauką nauka Proroków, Dekalog i wykłady Mesjasza ale.. kwestionowanie nauki tegoż zabójcy wywołuje pianę na ustach gawiedzi. Z przyjemnością i pasją powtarzają za nim ,,zbawieni jesteśmy!", nawet na chwilę nie zająkną się, gdy ich guru szydzi z Prawa a potem szydzi z Mesjasza w którego pojmaniu i zamordowaniu brał czynny udział. Bo cała historia powtarza się na przestrzeni dziejów.

  Mają jeszcze nadejść czasy w których za wspominanie o Nauce Mesjasza będzie wykonana kara śmierci - której dziś nie wykonuje się (w naszej części świata) nawet na seryjnych mordercach. Trochę nieprawdopodobne, prawda? Lecz wystarczy poobserwować zwolenników nauki zabójcy, brzmiącej: ,,zbawnieni jesteście!" i ich bardzo nerwowych reakcji na samo cytowanie Mesjasza np przypowieści o siewcy. Będą mordować na 100%. Najpierw jednak muszą nadejść czasy zamętu, potem wyłoni się przywódca który odwróci bieg ku przepaści - bodajże imieniem Michał (pewną analogią było pojawienie się Hitlera i odwrócenie sztucznie wywołanego haosu ekonomicznego przez Aszkenani - książka H.Forda pt,,Międzynarodowy Żyd" traktuje o tym). A ,,u nas w Polin" to niby co teraz się dzieje?

  Szkoda że postanowił pan panie Kosiur pomagać w zaprowadzaniu chaosu na poletku religijnym,mieszając wątki i pojęcia. Występując w roli szydercy i nieuka.
 • @Jest
  CZY TY DOŚĆ DOKŁADNIE CZYTASZ MOJE KOMENTARZE?

  Napisałem powyżej:

  "Nieprawdą jest, że nie mamy czynić dobrych uczynków. Paweł pisze, że dopiero uczynki mają wartość wtedy gdy jesteśmy stworzeni w Panu Jezusie Chrystusie. Czyli dopiero wiara w Pana Jezusa i w Boga Ojca, Jego Łaska, Jego wybranie współpracujące z naszymi uczynkami mają znaczenie przed Bożym Obliczem, ponieważ "bez wiary nie można podobać się Bogu"! (List do Hebrajczyków 11/6)".


  https://m.neon24.pl/51860e8128aea7a9560563e4fcd5216d,14,0.png
 • @57KerenOr 11:51:23
  No widzisz, a Jakub nic takiego w swoim liście nie napisał, jedynie że trzeba spełniać dobre uczynki, dlatego do twojego komentarza pierwszego napisałem, że jest list Jakubowy który mówi inaczej niż Pawłowy.
 • @57KerenOr 11:51:23
  Czytam twoje brednie, częściej niż ty odpowiadasz (nie odpowiadasz) na zadane ci pytania. Pytanie KIEDY współzabójca Chrystusa stał się Jego uczniem, wybrzmiało bez odpowiedzi. Zamiatst niej wypisujesz mi recepty na środki uspokajające. Ja ci polecam zaś coś na poruszenie treści trzewi. No i czekam na odpowiedź na pytanie.
 • @krzysiekniepieklo 00:11:20
  "Nie pociągniesz nikogo, jak nie przedstawisz Jakiegoś w miarę realnego planu."

  Nie w tym rzecz. Planów, programów jest mnóstwo. Natomiast brak jest możliwości ich prezentowania (3 lub 4, czy 5 tys. Czytelników np. na Neon24.pl to kropla w morzu bez żadnego znaczenia) oraz brak środków finansowych na propagowanie tych programów.
  Jest także drugi problem: niska świadomość polityczna i narodowa polskiego społeczeństwa, a tego nie załatwi się prezentacją planów, programów tylko właściwą edukacją, a edukacja musi trwać.
 • @Jest 12:08:58
  Wiesz co to znaczy "strzelić sobie w stopę"?
  Wygląda na to, że nie wiesz.

  //No widzisz, a Jakub nic takiego w swoim liście nie napisał, jedynie że trzeba spełniać dobre uczynki,//

  A co jest poniżej, w wersie 12 (konkretnie)?

  (9) Jeżeli zaś kierujecie się względem na osobę, popełniacie grzech, i Prawo potępi was jako przestępców. (10) Choćby ktoś przestrzegał całego Prawa, a przestąpiłby jedno tylko przykazanie, ponosi winę za wszystkie. (11) Ten bowiem, który powiedział: Nie cudzołóż, powiedział także: Nie zabijaj. Jeżeli więc nie popełniasz cudzołóstwa, jednak dopuszczasz się zabójstwa, jesteś przestępcą wobec Prawa. (12) Mówcie i czyńcie tak, jak ludzie, którzy będą sądzeni na podstawie Prawa wolności.

  Wiesz co to odwrócenie pojęć?
  Przeczytaj ten post swojego Krzysia, pod którym oskarżał on świętego Pawła o nazywanie go "przeklętym" (po czym ośmioeszony próbował zacierać ślady usuwając wpisy)...
  Oczywiście, jak to ma w zwyczaju sam robił to co osądzał u innych - w tym (żeby było śmieszniej chyba) właśnie swoim artykule - nazywał Pana Jezusa heretykiem.
 • @Jest 12:08:58
  https://krzysiekniepieklo.neon24.pl/post/158962,herezje-jezusa-i-jego-nowy-ruch-religijny

  I sprostowanie z mojej strony: Tam mi wpisów nie usunął a pod swoim drugim postem, na którym dyskusja (o ile tak to można nazwać) toczyła się równolegle... Wszystkiego człowiek nie spamięta ale na jedno wychodzi.
 • @Jest 12:08:58
  Gdybyś stosował się do Prawa Kultury (i odpowiadał na pytania - choćby tam) - zamiast szukać w pytaniach/ prośbach spisku czy prowokacji - to dawno doprowadziłbym Ciebie do Źródła Poznania. Znałbyś Prawo Wolności...
  Po prostu czułbyś jak należy postąpić... Prawdziwej kultury nie można się nauczyć z zapisanych zasad.
  Trzeba myśleć samodzielnie - sprawdzać nauki w życiu - na sobie samym.
 • @Rzeczpospolita 14:23:53
  //A co ma piernik do wiatraka -?//

  Lepiej myśleć samodzielnie ale Ci odpowiem.
  We wiatrakach mieli się zborze i powstaje mąka wykorzystywana do pieczenia pierników. Spożywanie pierników może pozwolić na uzyskanie energii do budowy i obsługi wiatraka.

  A co ma Twoje pytanie do pytania Autorki?
  Czy nie lepiej odpowiedzieć a potem pytać o zasadność pytania?
  Trzeba uwierzyć swojemu rozmówcy by go zrozumieć.

  Ale jak kto skreśla wraz z jakimś pojęciem cały fragment czy płaszczyznę rzeczywistości to nie dziwota.
  A to właśnie te pojęcia prowadzą do pojęcia ogólnie rozumianego, czyli oderwania się od pojęć.
 • @Jest
  WIARA WSPÓŁDZIAŁA Z UCZYNKAMI!

  Co Ty znowu wymyśliłeś? Jakub pisał tylko o uczynkach? Nie! Jakub, podobnie jak Paweł pisze wyraźnie, że wiara bez uczynków jest martwa... i że WIARA WSPÓŁDZIAŁA Z UCZYNKAMI!

  Cytat:

  "(21) Czyż Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, syna swego? (22) Widzisz, że WIARA WSPÓŁDZIAŁAŁA Z UCZYNKAMI JEGO I ŻE PRZEZ UCZYNKI STAŁA SIĘ DOSKONAŁA. 

  (23) I wypełniło się Pismo, które mówi: I uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu, i nazwany został przyjacielem Boga. (24) Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, A NIE JEDYNIE z wiary. (25) W podobny sposób i Rahab, nierządnica, czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła ich inną drogą? (26) Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i WIARA BEZ UCZYNKÓW JEST MARTWA".

  2/21-26

  Jednym zdaniem: Wiara musi współdziałać z uczynkami. Jeżeli masz wspaniałe uczynki ale nie masz prawdziwej wiary w Pana Jezusa i Boga Ojca to pod względem zbawczym nic Ci te dobre Twoje uczynki nie pomogą.

  O tym pisze Jakub i o tym pisze Paweł. Cytuję:

  "(10) Jesteśmy bowiem Jego dziełem, STWORZENI W CHRYSTUSIE JEZUSIE DLA DOBRYCH CZYNÓW, KTÓRE BÓG Z GÓRY PRZYGOTOWAŁ, ABYŚMY JE PEŁNILI".

  List Apostoła Pawła do Efezjan 2/10

  Zatem jeśli jesteśmy Dziełem Bożym to musimy mieć wiarę a jeśli mamy wiarę, to znaczy, że ta wiara mobilizuje nas do dobrych uczynków, ponieważ, jak powiada Jakub "wiara bez uczynków jest martwa" i jak powiada Paweł jesteśmy "STWORZENI W CHRYSTUSIE JEZUSIE DLA DOBRYCH CZYNÓW".

  Zatem Jakub głosi taką samą naukę jaką głosi Paweł tylko czyni to innymi słowami. W ich słowach widać Moc Jednego Ducha.


  https://m.neon24.pl/51860e8128aea7a9560563e4fcd5216d,14,0.png
 • @Oracz
  NIE ODPOWIEM CI, PONIEWAŻ ROBISZ SOBIE KPINY Z WYBORU BOŻEGO!

  Ze względu na swoją upartość i egoizm zabraniasz Panu Jezusowi by On odpuszczał grzechy temu komu chce, w tym wypadku Pawłowi. PAN JEZUS wybrał Pawła ale Tobie się ten wybór nie podoba i dlatego nie możesz być sługą Pana Jezusa, który jest Potężnym Bogiem, ponieważ stoisz okoniem do Słów Pana Jezusa i Boga Ojca a także Ananiasza, Pawła i Piotra.


  https://m.neon24.pl/51860e8128aea7a9560563e4fcd5216d,14,0.png
 • @57KerenOr 15:35:29
  Owszem udzielasz odpowiedzi, ale by to wiedzieć, musiałbyś być inteligentny. A tacy jak ty wierzą słowu podanemu drukiem. Poza tym; jako właściciel kolejnego kościoła złożonego wg tecept Pawła z Tarsu , jako arcykapłan - posiadający jednego wiernego (o ile ten byt ,,Grzegorz" nie jest li tylko elementem projektu faryzejskiego, takim alter ego - klakierem, którego wpisy robisz z innego ip) nieźle idzie ci atomizowanie tworu faryzejskiego pt chrześcijaństwo (rodzaj szatńskiej kpiny z rozumu ludzi, którzy dali się złowić na tę wedkę).

  Tych pytań bez odpowiedzi było już dziesiątki - recept na ziólka też. Kpić to trzeba umić.
  Będą kolejne pytania - teraz pytanie twojego mistrza - kłamcy i zabójcy:


  Rz 3:7 Jeśli przez moje kłamstwo prawda Boża tym bardziej przyczynia się do chwały jego, to dlaczego jeszcze i ja miałbym być sądzony jako grzesznik?

  Paweł/Szaweł/Saul nigdy nie był uczniem Chrystusa.
  W polskim (rzymskim) prawie - oskarżony może uchylić się od odpowiedzi, gdy np uzna, że taka odpowiedź obciąży go. Sędzia zaś ocenia takie uniki. Umiesz korzystać z rzymskiego (ludzkiego) prawa, ale tak jak u Saula - zabójcy i kłamcy, tak i u ciebie Prawo Boga to przekleństwo, bo należy go przestrzegać i to w całości. Zamiast odpowiedzi padają pytania, szyderstwa, insynuacje. Na takie numery nie da się zrobić żaden sędzia.
 • @57KerenOr 15:28:50
  Przepraszam, faktycznie coś mnie zaćmiło. Masz w 100% rację. Mój błąd.
 • @Franek Ganek 14:31:51
  To samo co do Kerena :-) Dzisiaj jestem po nocce, dopiero co wtedy wstałem i głupoty nawypisywałem.
 • Do wszystkich
  Zwracajcie się do Pana Jezusa we wszyskim, z każdym wersem Biblijnym, w każdej sytuacji życiowej...

  Nie wierzcie NIKOMU oprócz Pana Jezusa Chrystusa.

  Czy potraficie to uczynić?
 • do wszystkich
  TRZEBA narodzić się z DUCHA, inaczej NIC nie zrozumiecie!

  ''''1 Był wśród faryzeuszów pewien człowiek, imieniem Nikodem, dostojnik żydowski.
  2 Ten przyszedł do Niego nocą i powiedział Mu: «Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie Ty czynisz, gdyby Bóg nie był z Nim».
  3 W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie1, nie może ujrzeć królestwa Bożego».
  4 Nikodem powiedział do Niego: «Jakżeż może się człowiek narodzić będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się?»

  5 Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś NIE narodzi z wody i z Ducha, NIE może wejść do królestwa Bożego.

  6 To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem.

  7 Nie dziw się, że powiedziałem ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić.

  8 Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha».

  9 W odpowiedzi rzekł do Niego Nikodem: «Jakżeż to się może stać?»

  10 Odpowiadając na to rzekł mu Jezus: «Ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz?

  11 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, że to mówimy, co wiemy, i o tym świadczymy, cośmy widzieli, a świadectwa naszego nie przyjmujecie. 12 Jeżeli wam mówię o tym, co jest ziemskie, a nie wierzycie, to jakżeż uwierzycie temu, co wam powiem o sprawach niebieskich?6 13 I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił - Syna Człowieczego.''

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031