Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
1016 postów 7620 komentarzy

Bar-bara

Bara-bar - ''Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. ''(Mat.11:27)

BÓG JEST SUWERENEM! TYLKO ON MA WOLNĄ WOLĘ !

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

List do Rzymian 9 Biblia Tysiąclecia


(1) Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, potwierdza mi to moje sumienie w Duchu Świętym, (2) że w sercu swoim odczuwam wielki smutek i nieprzerwany ból. (3) Wolałbym bowiem sam być pod klątwą [odłączony] od Chrystusa dla [zbawienia] braci moich, którzy według ciała są moimi rodakami. (4) Są to Izraelici, do których należą przybrane synostwo i chwała, przymierza i nadanie Prawa, pełnienie służby Bożej i obietnice.

Apostoł Paweł pokazuje nam swe uczucia do rodaków - braci cielesnych. Sam do niedawna był podobnie do nich, wrogiem Jezusa Chrystusa, a teraz jest Jego sługą.

(5) Do nich należą praojcowie, z nich również jest Chrystus według ciała, który jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen.


Jezus Chrystus urodził się w Judei, ziemi Izraela (zgodnie z proroctwami). NIE w ziemi żydów (słowo żyd jest niebiblijne).

(6) Nie znaczy to jednak wcale, że słowo Boże zawiodło. Nie wszyscy bowiem, którzy pochodzą od Izraela, są Izraelem,(7) i nie wszyscy, przez to, że są potomstwem Abrahama, stają się jego dziećmi, lecz w Izaaku uznane będzie twoje potomstwo,


Tylko dlatego, że osoba jest potomkiem Abrahama z urodzenia, nie oznacza, że osoba ta jest automatycznie Izraelem.

Tylko ci, którzy mają wiare i wierzą w Boga, są  nasieniem Abrahama, genealogia nie ma tu znaczenia.

Izraelici to ci, którzy wierzą  w Boga YHWH, a narody (poganie), to ci, którzy wierzą w bóstwa, w niebiblijne bajki... Dziś to np. katolicy, bo wierzą w katolicką maryję do której się modlą …

Izraelitka Maria, która urodziła Jezusa Chrystusa NIE została wniebowzięta! Nie wolno do ludzi się modlić!

(8) to znaczy: NIE synowie co do ciała są dziećmi Bożymi, lecz synowie obietnicy są uznani za potomstwo.


"Dzieci z ciała" to:

1) dosłowni potomkowie Abrachama,
2) ci, którzy nie żyją zgodnie z nakazami Boga YHWH, jak np. Ezaw.

''Dzieci obietnicy'' to ci, którzy wierzą w Boga, w Jego Obietnice. Bóg Obiecał, że 90 - letnia Sara urodzi syna i urodziła , bo dla Boga NIE ma rzeczy niemożliwych!
 Niestety wielu nie wierzy w Obietnice Boga i np. po uleczenie biegają do lekarzy, a przecież Bóg jest naszym Lekarzem (Ps.103:3)!

(9)Albowiem to jest słowo OBIETNICY: Przyjdę o tym samym czasie, a Sara będzie miała syna. (10) Ale nie tylko ona - bo także i Rebeka, która poczęła [pbliźnięta] z jednego [zbliżenia] z ojcem naszym Izaakiem. (11) Bo gdy one jeszcze się nie urodziły ani nic dobrego czy złego nie uczyniły - aby niewzruszone pozostało postanowienie Boże, powzięte na zasadzie WOLNEGO wyboru,


Jedynie Bóg ma wolną wolę. On wybiera kogo Sam Chce, On postanawia, On przeznacza, On czyni wszystko zgodnie ze Swoją Wolną Wolą!

(12) zależne nie od uczynków, ale od woli powołującego - powiedziano jej: starszy będzie służyć młodszemu, (13) jak jest napisane: Jakuba umiłowałem, a Ezawa miałem w nienawiści.

Na długo zanim Jakub i Ezaw urodzili sie, Bóg przeznaczył kto będzie ojcem Izraelitów. To nie miało nic wspólnego z ich uczynkam, to wszystko jest przeznaczeniem Boga.


Wszystko odbywa się zgodnie z jego wolą - NIE nasza wola!
Ani Jakub, ani Ezaw maja "wolnej woli"! 

Bóg NIE nienawidzi naszą ludzką nienawiścią, On nie jest do nas podobny!


(14) Cóż na to powiemy? Czyżby Bóg był niesprawiedliwy? żadną miarą! (15) Przecież On mówi do Mojżesza: Ja wyświadczam łaskę, komu chcę, i miłosierdzie, nad kim się lituję. (16) [Wybranie] więc nie zależy od tego, kto go chce lub o nie się ubiega, ale od Boga, który okazuje miłosierdzie.
 
Bóg okazuje miłosierdzie, łaskę komu i kiedy Sam Chce!
Dlatego wiara w Boga, to zaufanie Jemu, poddanie się Jego woli.

Jeśli tego nie robimy (robimy nie na sposób Boży), poddajemy się szatanowi (robimy na sposób szatański), nie ma nic pomiędzy, nie ma naszej wolnej woli!

(17) Albowiem mówi Pismo do faraona: Po to właśnie cię wzbudziłem, aby okazać na tobie moją potęgę i żeby rozsławiło się moje imię po całej ziemi.

Uparte serce faraona, słuzyło temu, by Bog okazał Swoją Moc i Potęgę!

(18) A zatem komu chce, okazuje miłosierdzie, a kogo chce, czyni zatwardziałym.
Zatwardziałe serce jest tylko do czasu.
(19) Powiesz mi na to: Dlaczego więc Bóg czyni jeszcze wyrzuty? Któż bowiem woli Jego może się sprzeciwić?


Słuszne pytanie! Jak możemy być odpowiedzialni, nie mając wolnej woli?


Bóg ma Plan, On nas wychowuje, uczy..., pokazuje nam, że od Niego jesteśmy całkowicie zależni i im szybciej zdamy się na Niego, tym lepiej dla nas, bo buntując się będziemy błądzić za szatanem, będziemy sobie szkodzić...


Na przykład, kiedy jestem chora na raka, mam wybór.  
Albo zdam się na Boga, który leczy wszystkie nasze choroby (Ps.103:3), albo na lekarzy.
Jeśli na lekarzy, poddam się chemioterapii..., aż w koncu w bólach umrę!

Niech się pełni wola Twoja ma być w naszych sercach, a nie tylko w naszych ustach!


(20) Człowiecze! Kimże ty jesteś, byś mógł się spierać z Bogiem? Czyż może naczynie gliniane zapytać tego, kto je ulepił: Dlaczego mnie takim uczyniłeś?


Bóg na Stworzył i On Jednyny (nie my) ma pełne prawo do kontrolowania naszego życia!

 (21) Czyż garncarz nie ma mocy nad gliną i nie może z tej samej zaprawy zrobić jednego naczynia ozdobnego, drugiego zaś na użytek niezaszczytny?
Jaka wolną wolę ma glina? Bóg porównuje Siebie do Garcarza, a nas do gliny. On ma prawo zrobić z nami co zechce!
 (22) Jeżeli więc Bóg, chcąc okazać swój gniew i dać poznać swoją potęgę, znosił z wielką cierpliwością naczynia [zasługujące] na gniew, gotowe na zagładę,


Nie chodzi tu o zagładę, lecz o zniszczenie starego grzesznego zmysłowego-cielesnego człowieka - złego naczynia (nie gliny).

Czyli z tej gliny będzie nowe naczynie – nowy narodzony z Ducha człowiek.


Musimy być zniszczeni, cała nasza pycha, duma, arogancja, pomysły, ze jesteśmy samowystarczalni..., wszystkie myśli, które nabyliśmy ze świata muszą być zniszczone!

Bo dopiero wtedy Bóg zmienia nas na Swoje podobieństwo, stajemy się Chrystusowi.

(23) i żeby dać poznać bogactwo swojej chwały względem naczyń [objętych] zmiłowaniem, które już wprzód przygotował ku chwale,

Zwycięstwem Boga jest uczynienie z nas grzesznych nowego Chrystusowego człowieka!

(24) względem nas, których powołał nie tylko spośród Żydów, ale i spośród pogan ... ?


Bóg zmienia serca nie tylko Judejczykow, ale również pogan (narody), bo nie ma dla Boga rzeczy niemożliwych!

(25) Mówi o tym u Ozeasza: Nazwę lud nie mój - ludem moim, i "nie umiłowaną" - umiłowaną. (26) I stanie się: w miejscu, gdzie im powiedziano: Wy nie jesteście ludem moim, tam nazywać ich będą synami Boga żywego.


Nie Jego lud (nie wierzacy) staną się Jego ludem, Bóg to uczyni!

 (27) O Izraelu zaś głosi Izajasz: Choćby liczba synów Izraela była jak piasek morski, tylko Reszta będzie zbawiona.

Nie wszyscy zmartwychwstaną w pierwszym zmartwychwstaniu. Nie wszyscy będą w Królestwie niebieskim!

(28) Bo Pan wypełni na ziemi swoje słowo skutecznie i bez zwłoki. (29) Jak to też Izajasz przepowiedział: Gdyby Pan Zastępów nie zostawił nam potomstwa, stalibyśmy się jak Sodoma i bylibyśmy podobni do Gomory.


Bóg podda wszystkich pod zwiedzenie (Ap.13:3) szatanowi (oprócz Reszty).

(30) Cóż więc powiemy? To, że poganie nie zabiegając o usprawiedliwienie, osiągnęli usprawiedliwienie, mianowicie usprawiedliwienie z wiary,


Usprawiedliwienie jest z wiary w Zbawiciela, a nie uczynków. Z wiary w Boga – Lekarza i Zbawiciela mojego nie chodzę do lekarzy po lekarstwa, ani do księdza po opuszczenie grzechów!

(31) a Izrael, który zabiegał o Prawo usprawiedliwiające, do celu Prawa nie doszedł.


Izrael cielesny to uczynki. Podobnie dzisiejsze kościoły (katolicki, protestancki...) wymagają uczynkow: przychodzenia na msze, spowiedzi, jedzenia opłatków, słuchania księdza, papiestwa, pastora, starszego zboru...


Chrześcijanie mają relację z kościołem, a nie z Jezusem Chrystusem. Nie spędzają czasu z Jezusem Chrystusem – Slowem Boga, nie poznają Go, nie rozmawiajł ze Zbawicielem, nie czytają Biblii..., zamiast Biblii - spisanego Słowa Boga czytają Katechizm, Strażnicę...

(32) Dlaczego? Ponieważ zabiegał o usprawiedliwienie nie z wiary, lecz - jakby to było możliwe - z uczynków. Potknęli się o kamień obrazy, (33) jak jest napisane: Oto kładę na Syjonie kamień obrazy i skałę zgorszenia, a kto wierzy w niego, nie będzie zawstydzony.

Kamieniem Obrazy jest Jezus Chrystus, nie religie ze swoimi budynkami –  kościołami, salami królestwa...


Dopiero jak się potkniemy, upadniemy na twarz, oddamy Bogu pokłon, jak się uniżymy całkowicie, jak zrozumiemy, że NIC nie wiemy i że BEZ Zbawiciela NIC nie możemy, kiedy zaczniemy szukać Go i miłować Go całym sercem, całym rozumem, całą duszą, każdą myślą..., wtedy dopiero On da się nam znaleść i staniemy się nowym, Duchowym człowiekiem, staniemy się Chrytstusowi!

Bycie Chrystusowym, to relacja jeden na Jeden ze Zbawicielem, bez żadnych pośredników!
Jezus Chrystus musi być naszym Nauczycielem, mamy Go znać osobiście (ginosko) jak żona męża, jak dzieci rodziców swoich!
Mamy stanowić taką jedność z Nim, jak On z Ojcem.

KOMENTARZE

 • Zwracam uwage na pomylke, w notce cytaty z Biblii sa w kolorze brazowym,
  ale pomylkowo moje slowa sa tez w kolorze brazowym, zamiast w czarnym:

  Miedzy wersem 18 i 19, zdanie:
  Zatwardziałe serce jest tylko do czasu.

  Podobnie miedzy wersem 21, a 22:

  Jaka wolną wolę ma glina? Bóg porównuje Siebie do Garcarza, a nas do gliny. On ma prawo zrobić z nami co zechce!

  Zdania te powinny byc w kolorze czarnym.
 • Samowola
  Dokładnie człowiek nie ma wolnej woli, szatańskie kłamstwo. Nie mówiąc już że cała biblia szatana czerpie z wolnej woli. Nie tylko

  Dorzucę parę cytatów:

  Galatów 6:3
  (3) Bo kto uważa, że jest czymś, gdy jest niczym, ten zwodzi samego siebie.

  (4) Jeżeli naczynie, które wyrabiał, uległo zniekształceniu, jak to się zdarza z gliną w ręku garncarza, wyrabiał z niego inne naczynie, jak tylko podobało się garncarzowi. (5) Wtedy Pan skierował do mnie następujące słowo: (6) Czy nie mogę postąpić z wami, domu Izraela, jak ten garncarz? - wyrocznia Pana. Oto bowiem jak glina w ręku garncarza, tak jesteście wy, domu Izraela, w moim ręku. Jeremiasza 18

  21) Czyż garncarz nie ma mocy nad gliną i nie może z tej samej zaprawy zrobić jednego naczynia ozdobnego, drugiego zaś na użytek niezaszczytny? (22) Jeżeli więc Bóg, chcąc okazać swój gniew i dać poznać swoją potęgę, znosił z wielką cierpliwością naczynia [zasługujące] na gniew, gotowe na zagładę, (23) i żeby dać poznać bogactwo swojej chwały względem naczyń [objętych] zmiłowaniem, które już wprzód przygotował ku chwale, Rzymian 9

  Przysłów 16
  (1) Człowiecze są zamysły serca, odpowiedź języka od Pana.
  (4) Wszystko celowo uczynił Pan, także grzesznika na dzień nieszczęścia.
  (9) Serce człowieka obmyśla jego drogę, lecz Pan kieruje jego krokami.

  Przysłów 20
  (24) Pan kieruje krokami męża; jakże może człowiek zrozumieć swoją drogę?


  Dzieje 1
  (6) Gdy oni tedy się zeszli, pytali go, mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz królestwo Izraelowi? (7) Rzekł do nich: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił,

  Jedni są z gliny ludzkiej, inni z duchowej, wszystko zależy od łaski Boga.
  Pozdrówka
 • @
  Wolna wola to bardzo ciekawy temat. A właściwie jej brak. Zazwyczaj ludzie upierają się, że mają wolną wole. Co próbują udowodnić podając, że mogą wybierać czy pójdą w prawo czy w lewo, czy zjedzą jabłko albo banana. Nie ma się co z tym spierać. Ale zazwyczaj jest tak, że jak się patrzy na swoje życie wstecz ma się uczucie "że tak miało być", "przeznaczenie" jak to się mówi potocznie. Wielka szkoda, że słowo "przeznaczenie" wyparło często w dawnych czasach używane "z woli Bożej". Wszystkie te nasze małe niby wybory "w prawo, w lewo" właśnie składają się na Wolę Bożą.

  To Pan Bóg decyduje o tym czy pozwoli nam iść w lewo gdzie nasze zamierzenia przyniosą nam niekorzyść na własną zgubę, czy oświeci nas na to żeby iść prawą drogą, która jest Jego Drogą.

  Dlatego nie ma co się buntować i wybierać, tylko lepiej od razu chodzić prawymi drogami nawet jeśli są dłuższe i trudniejsze. A które to są prawe drogi można dowiedzieć się z Biblii.
 • Zgadza sie, Bog ma wolna wole
  my nie mamy.
  Lepiej sie NIE buntowac, bo z tego sa dla nas same problemy!

  Ja nie sledze nauk wszystkich religii (bo jest ich tysiace), ale te co znam nauczaja, ze czlowiek ma wolna wole.
  A to totalny absurd!
  Ktoz z nas urodzil sie tam gdzie chcial?
  Albo jaki mezczyzna lysieje zgodnie z wlasna wola?
  Jaka kobieta ma zmarszczki, bo chce je miec?

  Podaje takie cielesne przyklady, bo cielesni rowniez czytaja co piszemy.

  Pozdrawiam!
 • aaa
  Jak ktoś mi kiedyś powiedział nie mamy wolnej woli, tylko samowolę. Możemy robić tylko to co leży w naszej naturze.
  Polecam film dodany poniżej. Facet jest Amerykaninem i u nich sporo ewangelistów jeździ po kraju i naucza by "przyjąć Chrystusa". Co jest nie biblijne, to Chrystus przyjmuje nie my.
  Chłopak ma dobre spojrzenie na 'wolną wolę', niech mówi za mnie. :) Monolog zaczyna się po 1 minucie.

  http://www.youtube.com/watch?v=nzGZevs2x5I&list=PL6888BB0CEE79A3BC
 • @Lukero 19:33:18
  Ten chlopak (mlody mezczyzna) swietnie mowi!
  Przyjemnie sie slucha kogos, kto mowi zgodnie z nauka Biblii.
  Nie mamy wolnej woli i tylko Ojciec przyciaga nas do Syna, NIE my!

  Tak jasno jest to powiedziane w Biblii, wiec czemu ludzie nie widza tego?
  No wlasnie, bo nie my decydujemy, nie mamy wolnej woli!
  On nas powoluje, On!

  Wszystko jest o Nim, Zbawienie jest o NIM, a nie o nas!

  Temat braku w nas wolnej woli denerwuje religionistow!

  Bog NIE bylby Bogiem, gdybysmy mieli wolna wole, nie potrafilby zapowiedziec proroctw...!

  Nie my Go wybieramy, lecz On nas!
  To wielki temat, bardzo wazny temat!

  Napisze troche dla jeszcze spiacych.
  Dlaczego szatanski biznes reklamowy wie, ze nie mamy wolnej woli?
  Bo szatan to wie!
  Gdybysmy na prawde mieli wolna wole, multimilionowy biznes reklamowy NIE istnialby!
 • @
  PIĘKNY ŻOŁNIERZ PANA JEZUSA CHRYSTUSA!

  No cóż, jak każdy dobrze wie, żołnierz, który służy swojemu dowódcy, wykonuje jego rozkazy skrupulatnie i bez mrugnięcia okiem.

  Uczniowie i uczennice Pana Jezusa, również są na żołnierskiej służbie u Swojego Zbawiciela. Taka Jest Wola Boga Ojca!

  Ufają Mu, wykonują Jego Rozkazy i bezapelacyjnie, nie posiadają swojej wolnej woli.

  Nie, nie, nie są robotami, czy jakimiś marionetkami, ponieważ REZYGNACJA z wymienionej wyżej wolnej woli, polega na tym, że żołnierzowi Zbawiciela podobają się Jego Rozkazy, Polecenia, czy Rządy!

  Uczeń Pana Jezusa zawierzył Swojemu Mistrzowi i co najważniejsze, nie zawiódł się na Nim!

  Mówiąc Biblijnie, uczniowie i uczennice „zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan”, zatem poddają się Jego Woli z radością!

  „(1) Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę, i obłudę, i zazdrość, i wszelką obmowę (2) jako nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie nie sfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu, (3) gdyżeście ZAKOSZTOWALI, IŻ DOBROTLIWY JEST PAN. (4) Przystąpcie do niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny”.

  1 List Apostoła Piotra 2/1-4 Biblia Warszawska

  http://www.biblia.info.pl/biblia.php

  I inny cytat:

  ” (3) Cierp wespół ze mną jako PIĘKNY* żołnierz Chrystusa Jezusa. (4) Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, który go do wojska powołał. (5) Bo nawet jeśli ktoś staje do zapasów, nie otrzymuje wieńca, jeżeli nie walczy prawidłowo”.

  2 List Apostoła Pawła do Tymoteusza 2/3-5 Biblia Warszawska

  http://www.biblia.info.pl/biblia.php

  Mówiąc poetycko:

  Wolna wola? Po co mi ona?

  Żeby mnie znowu zaprowadziła na manowce?

  ___


  * „PIĘKNY żołnierz Chrystusa Jezusa…” – Zgodnie z kopią grecką, wyraz „kalos”, nie oznacza „dobrego”, jak utarło się tłumaczyć, ale „pięknego” (żołnierza).

  Pozdrawiam!


  http://img600.imageshack.us/img600/1056/gmailnowynakomentarzeok.jpg
 • @zjawa
  „Wszystkie te nasze małe niby wybory "w prawo, w lewo" właśnie składają się na Wolę Bożą.”

  Adam i Ewa, też wybrali „Wolę Bożą”?
  Jeżeli nie wybrali woli Boga, to czyją wole w takim razie wybrali?

  „To Pan Bóg decyduje o tym czy pozwoli nam iść w lewo gdzie nasze zamierzenia przyniosą nam niekorzyść na własną zgubę, czy oświeci nas na to żeby iść prawą drogą, która jest Jego Drogą.”

  Czyli Bóg kieruje naszym czynami, a następnie z tych czynów nas rozlicza?

  „(12) I ujrzałem umarłych - wielkich i małych - stojących przed tronem, a otwarto księgi. I inną księgę otwarto, która jest księgą życia. I osądzono zmarłych z tego, co w księgach zapisano, według ich czynów. (13) I morze wydało zmarłych, co w nim byli, i Śmierć, i Otchłań wydały zmarłych, co w nich byli, i każdy został osądzony według swoich czynów. (14) A Śmierć i Otchłań wrzucono do jeziora ognia. To jest śmierć druga - jezioro ognia. (15) Jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia.

  (Apokalipsa (Objawienie) 20:1-15
 • Akurat
  To człowiek ma wolną wolę, a Bóg nie może mieć wolnej woli no bo jak jest wszechmocny i wszechwiedzący, i poza czasem; to po co miałby mieć ?). Cały ten wpis jakaś herezją pachnie ?!
 • @Bara-bar 20:34:35
  "Ten chlopak (mlody mezczyzna) swietnie mowi!
  Przyjemnie sie slucha kogos, kto mowi zgodnie z nauka Biblii.
  Nie mamy wolnej woli i tylko Ojciec przyciaga nas do Syna, NIE my!"

  Tak myślałem że wam się spodoba. Miło słucha się prawdy zwłaszcza jak ktoś mówi ładnie i składnie. Co prawda po angielsku, ale można przeboleć :)

  Nie dziwię się jednak że dla wielu brak wolnej woli, a co się z tym łączy przeznaczenie wyznaczone przez Boga może się nie podobać, czy wręcz przerażać. Ja na początku jak wszystko usłyszałem chodziłem jak na adrenalinie, ale nie mogłem się powstrzymać od "kolejnej dawki".
  Pozdrawiam.
 • @bodziopl 22:35:27
  "W Nim dostąpiliśmy udziału my również z góry przeznaczeni zamiarem Tego który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli." Efezjan 1:11

  " Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was WYBRAŁEM I PRZEZNACZYŁEM was na to abyście szli i OWOC PRZYNOSILI i by owoc wasz trwał." Jana 15:16\

  "Jesteśmy Jego dziełem w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów, które Bóg z GÓRY PRZYGOTOWAŁ, abyśmy je pełnili. : Efezjan 2:10

  Mówienie o Bogu to wielka odpowiedzialność, jeśli mówisz upewnij się. Życzę owocnej nauki.
 • @Lukero 22:55:35
  kaszankę lubisz ?, a jesz ?
 • @lukero
  " Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was WYBRAŁEM I PRZEZNACZYŁEM was na to abyście szli i OWOC PRZYNOSILI i by owoc wasz trwał." Jana 15:16\”

  Czy hitler i stalin też są wybrani, jeżeli nie to dlaczego?
 • ?
  Ludzie nie mają wolnej woli? To znaczy że przy urodzeniu nasze życie jest już wcześniej ustalone, że jest już nam życie przeznaczone?

  Przecież każdego dnia podejmujemy wybory, względem naszego sumienia, zasad, wychowania..., ale to jest nasz wolny wybór, wybieramy albo drogę zła albo dobra, tym samym mamy do wyboru przynajmniej dwie drogi...
 • "Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania..."
  Zenujace twierdzenie zawarte w tytule jest nieprawdziwe.

  Jezeli nie ma wolnej woli to po co Bog dal ludziom tablice z 10 przykazaniami skoro ludzie nie mogliby sami dokonac wyboru czy posluchac Boga czy sie mu przeciwstawic?

  Dlaczego wiec Bog Izraela tak czesto grzmi na tych ktorzy zlamali Jego zakazy lub nakazy?


  W ogole niema mowy o tym zeby karac czlowieka za cokolwiek jezeli nie ma wolnej woli, bo jezeli jej nie ma to czlowiek jest tylko zaprogramowanym przez Boga robocikiem ktory wykonuje w kazdym momencie zycia to co che Bog a jezeli wtedy Bog kaze 'swojego robocika' za to ze skreca reka w lewo a noga w prawo dlatego ze Bog nacisnal odpowiedni przycisk, wtedy caly koncept kary i nagrody za dokonywanie Aktu Wyboru rozpada sie jak domek z kart.


  Ale spojrzmy na przyklady z Pisma.

  "15 Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał. 16 A przy tym Pan Bóg dał człowiekowi taki rozkaz: «Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania; 17 ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz»"


  Oto moment w Pismie w ktorym jest opisany DAR WOLENJ WOLI.

  Nie trzeba napisac wprost: 'sluchajcie, oto ja bog, daje wam dar wolnej woli, korzystajcie z niego rozsadnie, bo za zle decyzje bedzie kara'...

  Wlasciwie tak tez jest to ujete w pierwszej ksiedze biblijnej.

  Nawet dziecko z pierwszej klasy, zrozumie ze tym zdaniem Bog daje czlowiekowi Wolna Wole.

  "Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania"

  Ale stawia warunek, a wlasciwie ostrzega przed konsekwencjami daru wolnej woli:

  "7 ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz"


  Albo Raj, albo Owoce z zabronionego drzewa.

  Jezeli bowiem nie bylo by wolnej woli, to cale to 'biblijne zajscie' nie mialoby jakiegokolwiek sensu.

  Wtedy Bog Biblijny okazalby wladca marionetkowych robocikow z ktorymi robi co chce wmawiajac przy tym ze jest Bogiem Milosci i Wybaczenia i chce zbawienia wszystkich dlatego jest tez Bogiem cierpliwym...i czeka zeby wszyscy sie nawrocili...czyli dokonali wlasciwego wyboru...

  Npo ale jezeli nie ma wolnej woli, i czlowiek nie dokonuje wyboru osobiscie tylko robi to za niego Bog, to nieposluszenstwo pierwszych ludzi w ogrodzie Eden nie jest ich nieposluszenstwem tylko mistyfikacja Boga.


  Absurd goni absurd.


  Oczywiscie, mozna przyjac ze ludzka wola jest ograniczona pewna PULA MOZLIWOSCI jakie tworzy BOG, ale w ramach tej puli wolna wola albo istnieje i wtedy istnienie kary i nagrody jest sluszne i naturalnie logiczne, albo poprostu ludzie sa calkowicie sterowalni od poczatki do konca a na dodatek karani czy wynagradzani nie za swoje wybory.

  W takim razie, ludzie sa tylko bezwolnymi pasazerami obserwujacymi wybory Boga, ktory wynagradza lub kaze samego siebie.


  Wyznawca takich teorii polecam dlugie spacery na lonie natury i duzo swiezego powietrza.

  Kontemplacja natury uspakaja i naprawia.
  "15 Gdyby jednak wam się nie podobało służyć Panu, rozstrzygnijcie dziś, komu służyć chcecie, czy bóstwom, którym służyli wasi przodkowie po drugiej stronie Rzeki, czy też bóstwom Amorytów, w których kraju zamieszkaliście. Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu"

  Jozuego 24:15-16  "37 Jeruzalem, Jeruzalem! Ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie są posłani! Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak ptak swe pisklęta zbiera pod skrzydła, a nie chcieliście. 38 Oto wasz dom zostanie wam pusty. 39 Albowiem powiadam wam: Nie ujrzycie Mnie odtąd, aż powiecie: Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie»"

  Mat 23:37-39


  "19 Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładąc przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo..."

  KPP 30:19-20


  "21 Dałem jej czas, by się mogła nawrócić,
  a ona nie chce się odwrócić od swojej rozpusty. "

  Obj 2:21-22


  "20 Oto stoję u drzwi i kołaczę:
  jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy,
  wejdę do niego i będę z nim wieczerzał,
  a on ze Mną. "

  Obj 3:20-21


  "14 On na początku stworzył człowieka
  i zostawił go własnej mocy rozstrzygania.
  15 Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania:
  a dochować wierności jest 4 upodobaniem"

  Syr 15:14-16
 • @Paweł Tonderski 23:36:01
  Postaram się najpierw Tobie Pawle odpowiedzieć na pytanie.

  Czy możemy nazwać wolną wolą to do czego jesteśmy przeznaczeni z natury? Człowiek rodzi się, powstaje zygota, morula, itd Wszystko powstaje z jednej komórki, mózg czy inne części ciała.
  Na to co się dzieje z naszym ciałem nie mamy bezpośredniego wpływu. Serotonina w krwi np powoduje zwężenie się naczyń, tak samo adrenalina, która dostaje się do krwi bez naszej woli.

  Tak samo przecież mózg. Jeśli ktoś jest pocieszny, znaczy jego komórki tworzą duże ilości serotoniny. W przeciwnym wypadku dochodzi do depresji. Na zwiększaniu ilości serotoniny oparte są leki przeciw depresyjne. Ale to też interwencja pośrednia, sztuczna.

  Jak ktoś choruje na parkinsona, ma mało dopaminy i z tego powodu dochodzi do zmiany osobowości. Więc jesteśmy niewolnikami we własnym ciele.

  Można powiedzieć, dobra ale ja mam ochotę pojeździć na rowerze i to jest moja wolna wola. Czyżby? A co sprawia że mamy ochotę na cokolwiek? Dlaczego jeden jest seryjnym mordercą bez skrupułów a drugi hipisem kochającym wszystkich. Dlaczego jeden lubi cały dzień grać w nogę a drugi siedzieć przy Biblii. Czy człowiek ma siłę to zmienić?

  Jeśli ktoś się nie szczęśliwie zakocha czy może się odkochać z WŁASNEJ woli? Nigdy w życiu, robi tylko to do czego zmusza go ciało. Więc nie można nazwać wolną wolą czegoś do czego jesteśmy z natury predysponowani. To nasza natura i Bóg stworzył nas takich , my jesteśmy zaprawą w Jego rękach, gliną z której wytwarza naczynia. Jedne na użytek zaszczytny, drugie na nie zaszczytny.

  Możemy służyć albo woli ciała albo woli Boga.

  (13) którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. Jana 1:13

  (5) Ci bowiem, którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego chce ciało; ci zaś, którzy żyją według Ducha - do tego, czego chce Duch. Rzymian 8:5

  Lecz by służyć Bogu trzeba być przez Niego wybranym.
  (16) Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał - Ewangelia Jana 15:16

  Także nawet w tym polu nie mamy wyboru, wszystko zależy od Boga. Który działa we wszystkich, przez wszystkich.

  I czy podejmuje wybór? Czy możemy być tego pewni? Tak jak chłopak w filmie mówi. Jak coś zrobiliśmy to nie możemy tego powtórzyć i pójść inna drogą, więc nawet tutaj nie mamy wyboru. Tylko czynimy kolejną rzecz, następną. Więc jaki to wybór?

  Jedyną wolną wole ma Bóg i wszystko dzieje się według Jego woli.

  10) Obwieszczam od początku to, co ma przyjść, i naprzód to, co się jeszcze nie stało. Mówię: Mój zamiar się spełni i uczynię wszystko, co zechcę. Izajasza 46:10
 • --bar-baro -ZAPĘDZASZ się w zaułek !!!!!
  --- Bóg !!!! NIE NAPISAŁ BIBLII !!! --CZŁOWIEK MA WOLNĄ WOLĘ !!! A LUDZIE SĄ RÓŻNI !!!!! pamiętaj ! są jeszcze INNE ! św.księgi !!!

  --------------------dystans

  http://www.youtube.com/watch?v=l3V9k38earU
 • @Lukero 00:37:39
  "Tak samo przecież mózg. Jeśli ktoś jest pocieszny, znaczy jego komórki tworzą duże ilości serotoniny."

  Niesamowite glupoty wypisujesz w tym momencie Lukero.

  A dlaczego ' znaczy jego komórki tworzą duże ilości serotoniny' wiesz?

  Same z siebie?

  Czy moze dlatego ze jest to wynikiem procesu rozpoczetego wyborem czlowieka...

  Jak siedzisz w pochmurny dzien i sluchasz ponurej muzyki to wprowadzasz siebie w melancholijny nastroj, a poziom serotoniny spada.

  Kiedy decydujesz sie wyjsc i pobiegac, swoim wyborem uruchamiasz caly proces wytwrzania horomonow wplywajacych na funkcjonowanie organizmu.

  Hormony sa w pewnym sensie 'tlumaczami' miedzy dusza a cialem, przekladajac mysl na konkretne reakcje organizmu bedace nastepstwami czynow, ktore sa rezultatem wyboru.


  "Jeśli ktoś się nie szczęśliwie zakocha czy może się odkochać z WŁASNEJ woli?"

  A nie przyszlo Tobie do glowy ze ktos taki moze sie odkochac z wlasnej woli, tylko najzwyczajniej w swiecie nie chce.A poniewaz trwa to bardzo dlugo, klasyfikuje sie pod trudne przypadki.


  "Można powiedzieć, dobra ale ja mam ochotę pojeździć na rowerze i to jest moja wolna wola. Czyżby? A co sprawia że mamy ochotę na cokolwiek?"

  Inspiracja, czasem spontaniczna czasem powolnie odnaleziona.

  Oczywiscie we wszystkim przejawia sie Bog, ale z definicji, Bog jest wszystkim, bo nie ma nic poza Bogiem.


  "Nigdy w życiu, robi tylko to do czego zmusza go ciało."

  No tak , Ty nalezysz do zwolennikow teorii o 'bezwolnych ludziach robocikach' ktorzy jeszcze powinni byli otrzymywac swoje nagrody lub kary za przygladanie sie jak Bog steruje przez ciala duszami...


  Jak widzisz wypadek i biegniesz ratowac czlowieka, to robisz to do czego zmusza Ciebie cialo?

  A jak wstrzymujesz wydalanie gazow, to robisz to do czego zmusza Ciebie cialo?


  "Jedyną wolną wole ma Bóg i wszystko dzieje się według Jego woli. "


  Naprawde?

  To spojrz:

  "4 Oni ustanawiali sobie królów, ale beze Mnie.
  Książąt mianowali - też bez mojej wiedzy.
  Czynili posągi ze srebra swego i złota -
  na własną zagładę. "
 • @slapek 23:27:16
  " Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was WYBRAŁEM I PRZEZNACZYŁEM was na to abyście szli i OWOC PRZYNOSILI i by owoc wasz trwał." Jana 15:16\”

  Czy hitler i stalin też są wybrani, jeżeli nie to dlaczego?"

  Heheh, nie no sądzę że nie :) Co nie zmienia faktu że człowiek może zrobić tyle na ile pozwoli mu Bóg.

  Przeznaczeni to z greckiego, proorzio, co można też tłumaczyć 'związani w świetle'. A światłem jest Chrystus, Chrystus jest także prawdą. Więc są to osoby które dzięki mocy Boga uwierzyły w pełnie nauki i walczą by podążać w życiu nie potrzebami ciała, ale dążyć do prawdy i życiu w prawdzie. Do tego czego nauczał Chrystus.

  Mimo to każdy człowiek jest z natury przeznaczony by grzeszyć i nie ma od tego ucieczki. A dzieje się tak z powodu że:
  "(20) Stworzenie bowiem zostało poddane marności - nie z własnej chęci, ale ze względu na Tego, który je poddał" Rzymia n8:20

  Także Ewa i Adam zostali stworzeni nie idealni jak my wszyscy. Nie tylko to, ale sam Bóg ustanowił prawo którego żadne ciało nie jest w stanie spełnić, dlatego jak Biblia naucza każde ciało jest winne wobec Boga. My musimy przyznać przez to że jesteśmy daleko od ideału.

  I przez to Ewa i Adam musieli zgrzeszyć, gdyż też Chrystus był przeznaczony od założenia świata by cierpieć i umrzeć na krzyżu. Tak działa Bóg, wszystko jest Jego planem. A my pyłem u stóp który kształtuje by nadać kształt ostateczny.

  (7) Wszystkich, którzy noszą me imię i których stworzyłem dla mojej chwały, ukształtowałem ich i moim są dziełem. Izajasza 43:7

  (10) Wy jesteście moimi świadkami - wyrocznia Pana - i moimi sługami, których wybrałem, abyście mogli poznać i uwierzyć Mi, oraz zrozumieć, że tylko Ja istnieję. Bóg nie był utworzony przede Mną i po Mnie nie będzie. Izajasza 43:10

  Także wszyscy zgrzeszyli, ale niektórzy zostali wybrani.
  Mimo to ciało zostało stworzone złe i zepsute, tak jak Bóg stworzył szatana.

  7) Ja tworzę światło i stwarzam ciemności, sprawiam pomyślność i stwarzam niedolę. Ja, Pan, czynię to wszystko. Izajasza 45:7

  Więc każdy w ten czy inny sposób wykonuje zamysł Boga. Także Hitler i Stalin. Oni są Jego gliną, naczyniem na użytek nie zaszczytny.

  Tak jak król Asyrii:

  (5) Ach, ten Asyryjczyk, rózga mego gniewu i bicz w mocy mej zapalczywości! (6) Posyłam go przeciw narodowi bezbożnemu, przykazuję mu, aby lud, na który się zawziąłem, ograbił i złupił doszczętnie, by rzucił go na zdeptanie, jak błoto na ulicach. Izajasza 10


  (12) Gdy Pan dokona całego dzieła swego na górze Syjon i w Jerozolimie, ukarze owoc pysznego serca króla Asyrii i bezczelność jego wyniosłych oczu.

  15) Czy się pyszni siekiera wobec drwala? Czy się wynosi piła ponad tracza? Jak gdyby bicz chciał wywijać tym, który go unosi, i jak gdyby pręt chciał podnosić tego, który nie jest z drewna. Izajasza 10

  Tak działa Bóg, nie w sposób który człowiek zrozumie.
  A działa Pan tak bo jednych przeznaczył na upadek, a drugich w księdze życia zabitego Baranka na życie. Wszystko by okazać tym właśnie wybranym, ogrom swojej łaski.

  8) Wszyscz mieszkańcy ziemi będą oddawać pokłon władcy, każdy, którego imię nie jest zapisane od założenia świata w księdze życia zabitego Baranka. (9) Jeśli kto ma uszy, niechaj posłyszy! (10) Jeśli kto do niewoli jest PRZEZNACZONY, idzie do niewoli, jeśli kto na zabicie mieczem - musi być mieczem zabity. Tu się okazuje wytrwałość i wiara świętych.

  To jest cała prawda. Jedynie Chrystus był bez grzechu i pokazał nam drogę przez krzyż.

  (1) A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Rzymian 12:1

  To jest prawda.
 • @Lukero 01:06:26
  ""Czy hitler i stalin też są wybrani, jeżeli nie to dlaczego?"

  Heheh, nie no sądzę że nie :) Co nie zmienia faktu że człowiek może zrobić tyle na ile pozwoli mu Bóg."


  Musisz sie zdecydowac, albo czlowiek nie ma wolnej woli i hitler i stalin ostali wybrani przez Boga do wykonania okreslonego zadania z 'boskiego planu' albo sa przypadkowymi dyktatorami.

  Rowniez zauwaz na brak logiki w sformulowaniu : " człowiek może zrobić tyle na ile pozwoli mu Bóg."

  Albo reprezentujesz poglad ze nie ma wolnej woli i czlowiek robi tylko to co chce Bog, albo " człowiek może zrobić tyle na ile pozwoli mu Bóg."

  Jest bowiem kolosalna roznica moc robic tyle na ile pozwala Bog a robic tylko to co chce Bog.

  Tak, tak, Nie, nie.
 • @Lukero 01:06:26
  "Mimo to każdy człowiek jest z natury przeznaczony by grzeszyć i nie ma od tego ucieczki. A dzieje się tak z powodu że:
  "(20) Stworzenie bowiem zostało poddane marności - nie z własnej chęci, ale ze względu na Tego, który je poddał" Rzymia n8:20"  Najpierw Bog mowi ze wszystko co stworzyl bylo bardzo dobre:

  " A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. "

  Rodz 1:31


  A pozniej wszystkowiedzacy Bog pozalowal:

  "5 Kiedy zaś Pan widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i że usposobienie ich jest wciąż złe, 6 żałował, że stworzył ludzi na ziemi, i zasmucił się3. 7 Wreszcie Pan rzekł: «Zgładzę ludzi, których stworzyłem, z powierzchni ziemi: ludzi, bydło, zwierzęta pełzające i ptaki powietrzne, bo żal mi, że ich stworzyłem"  Jak to mozliwe ze 'Wszystko bylo dobre' ale sie zepsulo?
 • ...
  "16 Położył przed tobą ogień i wodę,
  co zechcesz, po to wyciągniesz rękę.
  17 Przed ludźmi życie i śmierć,
  co ci się podoba, to będzie ci dane. "

  Syr 15:16-18
 • Widze, ze tylko ci, ktorzy NIE znaja Biblii mysla, ze maja wolna wole.
  Biblia wielokrotnie mowi, ze czlowiek NIE ma wolnej woli, lecz tylko wybor (wole NIE wolna).
  Wiec wy przeczycie Biblii - spisanemu Slowu Boga.
  TYLKO czlowiek zwiedziony przez szatana bedzie PRZECZYL Biblii!

  Dlaczego Prorok Jonasz znalazl sie w Niniwie?
  Przeciez NIE chcial, zrobil WSZYSTKO co w ludzkiej mocy, aby w Niniwie nie byc!
  Polecam przeczytanie Ksiegi Jonasza (jest krociutka)!


  Zwolennicy wolnej woli, zadam wam pytania:

  CZY WEDLUG WAS BOG MA WOLNA WOLE?
  CZY BOG JEST SUWERENEM?

  Jaka jest roznica miedzy nami, a Bogiem, jesli my tez, tak jak Bog mamy wolna wole?

  Ktora wola zwyciezy? Wolna wola Boga? czy ludzka?

  Bo wedlug was macie taka samo wolna wole jak Bog, wiec to znaczy, ze bogami jestescie, ze Bog NIC nie moze, ze to czlowiek musi Bogu dozwolic, bo przeciez czlowiek wedlug was ma tez wolna wole!

  Po co sie do Boga modlicie i o co, przeciez macie wolna wole taka jak Bog, wiec po co sie modlicie do Niego?
  Przeciez posiadacie wolna wole, wiec wszystko co chcecie mozecie wasza wolna wola osiagnac!


  Dlaczego Pan Jezus nazwal Apostola Piotra SZATANEM, gdy ten myslal po ludzku?

  '' (21) Odtąd zaczął Jezus wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie.
  (22) A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty:
  Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie.
  (23) Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra:
  Zejdź Mi z oczu, SZATANIE!
  Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co LUDZKIE.'' (Mat.16:21-23)


  Zawsze, kiedy NIE myslimy po Bozemy, myslimy po szatansku, ZAWSZE!

  Poniewaz sa TYLKO DWIE drogi dla nas, albo sluchamy Boga, albo szatana!


  Adam i Ewa nie zjedli zakazanego wocu z wlasnej woli!
  Szatan zwiodl Ewe!
  Posluchali szatana i zaczeli myslec po szatansku, bo szatana posluchali!

  Zanim szatan sie zjawil nie przyszlo im nawet do glowy, by choc spojrzec na owoc zakazany!

  My ludzie mamy wobor, a NIE wolna wole!

  NA NIC w naszym zyciu wplywu NIE mamy!
  Ani na to gdzie i kiedy sie urodzimy, ani na to ile bedziemy miec dzieci, ani na to czy dzieci nasze beda chore czy nie....

  Czy ludzie chorujacy na raka z wlasnej wolnej woli choruja?
  Bo wy mowicie, ze tak, ze sami sobie wybrali, z wlasnej woli sie rozchorowali!

  Nauka o wolnej woli jest szatanska!
  Ludzie nie znajacy Boga, nie znajacy Slowa Boga zapisanego w Biblii, sluchaja szatana i glosza szatannskie nauki o wolnej woli, o niesmiertelnej duszy...

  Jesli macie wolna wole, to dlaczego WY sami sie nie zbawicie?

  Jesli macie wolna wole, postanowcie by od jutra wasze zycie bylo lepsze!

  Wy posiadajacy wolna wole, DLACZEGO ciagle narzekacie, ze w Polsce zle sie dzieje? ze Polska nie jest wolna...

  Po co narzekacie?
  Przeciez macie wolna wole i wszystko dzieje sie zgodnie z WASZA WOLNA WOLA!

  Niestety macie zerowy wplyw na to co sie dzieje, BO WSZYSTKO dzieje sie ZGODNIE z Wolna Wola Najwyzszego i my ludzie NIE mozemy NIC, mozemy jedynie poddac sie Bogu, spelniac Jego Wole (Jedyna Wolna Wole), albo mozemy sluchac szatana!

  Na razie zwolennicy wolnej woli, wy szatan sluchacie, powtarzacie Jego nauki zupelnie bezwiednie.

  Nawet nie wiecie co to jest wolna wola.
  ZADNEGO wplywu na wasze zycie nie macie i wy, ktorzy nie wiecie, czy jutro w wypadku samochodowym nie zginiecie, wy mowicie o waszej wolnej woli???

  Aby miec wolna wole TRZEBA miec Moc Boga - trzeba byc Wszechmogacym!

  Ja wiem, ze moja wola sie nie spelni, ja wiem, ze tylko Boza wola sie spelnia i dlatego mowie modlitwe Ojcze nasz nie tylko ustami, lecz sercem.

  Zacznijcie ludzie czytac Biblie, proscie Zbawiciela o pomoc w zrozumieniu!
 • @Paweł Tonderski 23:36:01
  ''?
  Ludzie nie mają wolnej woli? To znaczy że przy urodzeniu nasze życie jest już wcześniej ustalone, że jest już nam życie przeznaczone?

  Przecież każdego dnia podejmujemy wybory, względem naszego sumienia, zasad, wychowania..., ale to jest nasz wolny wybór, wybieramy albo drogę zła albo dobra, tym samym mamy do wyboru przynajmniej dwie drogi...''
  ///

  Tak, podejmujemy wybory, wybieramy wsrod tego co jest nam dane, wsrod okolicznosc na ktore nie mamy zadnego wplywu.

  Wybor, to NIE wolna wola. Wybor mamy, ale wolnej woli NIE mamy.

  Tylko Bog ma wplyw na wszystko, absolutnie wszystko!

  Nasze zycie mozemy porownac do zeglowania na pelnym morzu.

  My sterujemy, utawiamy zagle.., ale TYLKO na stery i zagle..., mamy wplyw, NIE mamy zanego wplywu na wiatry, na pogode..., na to wszytsko ma wplyw TYLKO Bog!

  Tak wiec, w zaleznosci od wiatrow (ktorymi rzadzi Bog) my ustawiamy zagle.

  My mamy niewielki wplyw na nasze zycie, bo nie mamy zadnego wplywu na okolicznosci.
  Zaleznie od okolicznosci, podejmujemy wybor, decyzje.

  Bog natomiast ma wplyw na okolicznosci naszego zycia, to wlasnie przejaw Jego wolnej woli i calkowity brak naszej wolnej woli.

  Nasza wola (wybor) jest zalezna, od okolicznosc...., dlatego NIE mozemy mowic, o naszej wolnej, niezalezne od niczego woli.
  Ta, ma TYLKO BOG!
 • @Lukero 00:37:39
  Pani lub pan piszą tylko o naszym ciele i fizyczności, a gdzie słowo i myśl, za którymi idzie czyn, a gdzie tchnienie życia, a gdzie rozum i neurony, a gdzie wolna wolna, sumienie i chemia mózgu?!

  Mentalność, wychowanie i tożsamość?
 • @slapek, eonmark
  ''Czy hitler i stalin też są wybrani, jeżeli nie to dlaczego?''
  ///

  Czy ty wierzysz w bozka - nic nie mogacego balwana, ktorego trzeba nosic...? Za ktorego trzeba decyzje podejmowac, bo on nic nie moze?

  Czy ty wogole czytasz Biblie? Mam wielkie watpliwosci!
  Mysle, ze czytasz to co tobie odpowiada, a reszte pomijasz!

  Podonie ty robisz eonmark, z tym, ze ty poszedles jeszcze dalej i twoj bozek rakietami kosmicznymi sie porusza, taki nieporadny jest.
  Wierzycie w bardzo nic nie mogacego bozka, takiego na obraz i podobienstwo wasze.


  Czy wiecie, ze Bog zapowiada przez prorokow to co ma sie dopiero wydarzyc?
  Czy Bog zapowiedzial kolejne Bestie, Babilon-Wielka Nierzadnice...?
  Czy zapowiedzial jaki tego koniec bedzie?

  Jak wam sie wydaje, dlaczego Bog dozwala na to wszystko? Bo co, NIE ma wplywu?
  Czy raczej taka wlasnie jest wola Najwyzszego?

  Pytacie o Hitlera, Stalina..., mozna dodac innych wladcow ziemi.

  A jak wam sie wydaje, dlaczego istnieje szatan?
  Czy Bog sie pomylil i nie ma wplywu na szatana, czy tez szatan jest czescia planu Boga?

  Przeciez szatan bedzie uwieziony na tysiac lat, pozniej wypuszczony, by znow zwodzic..., wiec bezsprzecznie BOG ma calkowita kontrole, szatan nie ma wolnej woli, moze on tylko tyle ile Bog mu dozwoli! Poczytajcie Ksiege Hioba!

  Slapek, jak ty chlopie czytasz Biblie, ze NIC nie rozumiesz?
  Powiem ci jak, tobie NIE Zbawiciel tlumaczy Biblie, lecz ten ze zbawienie.com i dlatego bladzisz!

  Tu na moim blogu pisz zgodnie z Biblia!
  Moj blog jest BIBLIJNY, czyli ja pisze w oparciu o to co napisano w Biblii!
  We wszystkich Ksiegach!


  Eonmark, Bog Stworzyl Adama tak jak Jemu sie podobalo, tak wlasnie, a nie inaczej.
  Bog stworzyl tez szatana- niszczyciela, zwodziciela, by zwodzil i niszczyl!

  Kazdy, kto Boga nie slucha, slucha szatana! Taka jest wlasnie wola Boga, wolna wola Jego!

  Czy Hitler moglby cokolwiek zrobic, gdyby Niemcy (chrzescijanie przeciez) spelniali Przykazania Boga i powiedzieli Hitlerowi, ze za bron NIE chwyca?

  Ale ci chrzesciajanie NIE sluchali Boga, nie spelniali Przykazan Boga, woleli sluchac Hitlera, woleli zabijac, wiec Bog dozwolil im na to!
  Zebralli co siali!

  To Gniew Boga, zawsze jak Bog sie Gniewa dozwala nam, abysmy zebrali co siejemy (jednak najpierw nas ostrzega)!

  Mamy WYBOR, a NIE wolna wole!
  W niewoli grzechu jestesmy, w niewoli klamstwa, wiec jako niewolnicy NIC wolnego NIE mamy!

  Jezus Chrystus jest Prawda i On wyzwala!
  Ale wyzwala sie niewolnikow, a NIE wolnych!


  Cytuje z 1 Ksiegi Samuela 8, poczytajcie:

  '' ustanów raczej nad nami króla, aby nami rządził, tak jak to jest u innych narodów.
  (6) Nie podobało się Samuelowi to, że mówili:
  Daj nam króla, aby nami rządził.
  Modlił się więc Samuel do Pana.
  (7) A Pan rzekł do Samuela:
  Wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, co mówi do ciebie, BO NIE CIEBIE odrzucają, LECZ MNIE odrzucają jako KRóLA nad sobą. ...

  (9) Teraz jednak wysłuchaj ich głosu, tylko wyraźnie ich OSTRZEż i oznajmij im prawo króla, który ma nad nimi panować. ...

  Oto jest prawo króla mającego nad wami panować:
  Synów waszych będzie on brał do swego rydwanu ...

  (12) I uczyni ich tysiącznikami, pięćdziesiątnikami, robotnikami na roli swojej i żniwiarzami.
  Przygotowywać też będą broń wojenną i zaprzęgi do rydwanów.
  (13) Córki wasze zabierze do przyrządzania wonności oraz na kucharki i piekarki.
  (14) ZABIERZE również NAJLEPSZE WSZE ZIEMIE uprawne, winnice i sady oliwkowe, a PODARUJE JE SWOIM sługom.
  (15) Zasiewy wasze i winnice obciąży dziesięciną i odda ją SWOIM dworzanom i sługom. ...

  (17) Nałoży dziesięcinę na trzodę waszą, WY zaś będziecie JEGO sługami.

  (18) Będziecie SAMI NARZEKALI na króla, którego SOBIE WYBIERZECIE, ALE PAN WAS WTEDY NIE wysłucha.

  (19) Odrzucił lud radę Samuela i wołał:

  Nie, lecz król będzie nad nami, (20) abyśmy byli jak wszystkie narody, aby nas sądził nasz król, aby nam przewodził i prowadził NASZE WOJNY!''


  Mieli wybor, wybrali zle i ciagle zle wybieraja, ciagle Boga odrzucaja i chodza na wybory (krola sobie wybieraja) i sie dziwia, ze zle im sie dzieje i modla sie do Boga, ale BOG ICH NIE WYSLUCHUJE, bo odrzucaja Go jako Wladce nad soba!

  Wiec tak, Hitler, Stalin zostali wladcami zgodnie z wola Boga, tacy wladcy sa przygotowani dla buntownikow, ktorzy koniecznie chca lamac Przykazania Boga i zbieraja wojny i nieszczescia!

  Albo sluchamy Boga i Jemu sluzymy i wtedy dobrze nam sie dzieje, albo sluchamy szatana i wtedy zle nam sie dzieje, wtedy wybieramy sobie po sztansku Hitlera, Stalina, Cezara....!
 • @Bara-bar 09:35:32
  Wybór i możliwość wyboru, jest wolną wolą, która posiada w sobie każdy człowiek żyjący na tej ziemi, nie jesteśmy niewolnikami tego świata ani bezrozumnymi zwierzętami, tym właśnie przede wszystkim różnimy się od zwierząt.

  W naszych wyborach nie kierujemy się instynktem tylko sumieniem, stanem, naszego serca oraz posiadaną przez nas wiedzą, która nas kształtuje, inaczej naszym umysłem, naszym mózgiem.

  Jednak dla nas życie w tym systemie rzeczy jest tylko chwilą, sekundą, ponieważ wierzymy w zmartwychwstanie. Wierzymy w sąd ostatecznych, nad żywymi i umarłymi, na którym będziemy sądzeni z tego, w jaki sposób żyliśmy. A nasze całe życie, to jest właśnie wolny wybór i nasze sumienie, inaczej stan naszego serca i umysłu w chwili naszej śmierci, którymi kierowaliśmy się podczas naszych decyzji, co w danym momencie naszego życia uczyniliśmy.

  Stan umysłu i serca, który znamy tylko My i nasz pan i władca Jezus Chrystus i nikt inny. :))))

  Dlaczego panie i panowie w tym wątku wprowadzają zamęt pojęciowy i mylą pojęcia, tworzą swoją własną wiarę, nie znajdującą odniesienia w Słowie Bożym?

  Zarzucając przy tym wszystkim dookoła tym, którzy się z państwem nie zgadzają nieznajomość tego Słowa?

  Dlaczego państwo interpretują to Słowo w sposób wygodny dla państwa, dla waszych potrzeb i z waszego punktu widzenia?

  p.s.

  Podobno w dniach ostatnich pojawi się bardzo dużo fałszywych proroków, wyznawców najprawdziwszych, jednak podszytych kłamstwem i obłudą oraz kłamstwem, o tym nas przestrzegał kiedyś Jezus Chrystus.
 • @Paweł Tonderski 11:21:26
  No coz, Bog mowi w Biblii, ze ON TYLKO ma wolna wole, a NIE my Jego stworzenia.

  Szatan powiedzial: bedziecie jak Bog, tylko zgrzeszcie, mnie posluchajcie i posluchali i jestesmy, a nie w Raju, a tu na tym padole!
  W niewoli grzechu, ktorego zaplata jest smierc!

  Ja Bogu wierze!

  Wybor to NIE wolna wola!

  Jak Pan Jezus powiedzial do faryzeuszy, ze sa w niewoli, oni zaprzeczyli i tak samo mowia katolicy, protestanci..., bo ich nauczyciele to kontunuacja faryzeuszy..., napisano:

  '' (17) Ci są źródłami bez wody i obłokami wichrem pędzonymi, których czeka mrok ciemności.
  (18) Wypowiadając bowiem słowa wyniosłe a próżne, uwodzą żądzami cielesnymi i rozpustą tych, którzy zbyt mało odsuwają się od postępujących w błędzie.
  (19) WOLNOść im głoszą, a SAMI są NIEWOLNIKAMI zepsucia.
  Komu bowiem kto uległ, temu też służy JAKO NIEWOLNIK.'' (2Pio.2:17-19)

  Niewolnikami jestesmy, a niewolnik NIE ma NIC wolnego!

  Albo sluzymy Bogu, albo szatanowi!
  Tak naucza Ewangelia, tak mowi Zbawiciel i tak mowi Jego Apostolowie!

  Myla sie wam ludzie pojecia!

  WOLNY jest tylko Bog!
  I dlatego TYLKO On ma WOLNA wole!

  My mamy wole niewolnika!

  Prosze mi podac choc jeden przyklad wolnej woli?
  Na przyklad jutro chce wygrac milion, czy wygram?

  Albo gdzie sie podziala wolna wola ludzi, ktorzy mieli wypadek samochodowy?
  Dlaczego maja wypadki, czy taka jest ich wolna wola?

  Albo dlaczego grzeszysznikami jestesmy i nasze grzechy Zbawiciela do krzyza przybily?
  Czy z naszej wolnej woli przyszedl Zbawiciel?
  Ja chcialabym byc w Raju, lecz jestem na ziemi!

  Dlaczego umieramy?
  Na to jest odpowiedz w Biblii.
 • @Paweł Tonderski 11:21:26
  ''p.s.

  Podobno w dniach ostatnich pojawi się bardzo dużo fałszywych proroków, wyznawców najprawdziwszych, jednak podszytych kłamstwem i obłudą oraz kłamstwem, o tym nas przestrzegał kiedyś Jezus Chrystus.''
  ///

  ''Podobno...''
  ???

  Wlasnie tak mowia ci, ktorzy NIE znaja Jezusa Chrystusa - Slowa Boga!

  NIE podobno, lecz NA PEWNO, bo Bog to Zapowiedzial!

  Kim beda ci zwodziciele, falszywi prorocy, ktorzy opadli od wiary?

  Oto opis jednej z wielu falszywych religii czasow ostatnich:

  ''(1) Duch zaś otwarcie mówi, że w czasach OSTATNICH niektórzy odpadną od wiary, skłaniając się ku duchom zwodniczym i ku naukom demonów.
  (2) [Stanie się to] przez takich, którzy obłudnie kłamią, mają własne sumienie napiętnowane.
  (3) Zabraniają oni wchodzić w związki małżeńskie...'' (1 Tym.4:1-3)

  Hm..., do jakiej religii to pasuje?
  Do tej, ktorej nauczyciele zyja w celibacie!
 • @Bara-bar 10:32:25
  "Podonie ty robisz eonmark, z tym, ze ty poszedles jeszcze dalej i twoj bozek rakietami kosmicznymi sie porusza, taki nieporadny jest.
  Wierzycie w bardzo nic nie mogacego bozka, takiego na obraz i podobienstwo wasze "

  Gdzie wierzez w nic nie mogacego bozka?

  To ze stwierdzam ze w Bibli sa opisy kosmitow, to znaczy ze wierze w bozka kosmite poslugujacego sie rakietami.

  Widocznie oceniasz w co wierze na podstawie swojego wlasnego rozumienia.
 • @Bara-bar 10:32:25
  "Czy wiecie, ze Bog zapowiada przez prorokow to co ma sie dopiero wydarzyc?
  Czy Bog zapowiedzial kolejne Bestie, Babilon-Wielka Nierzadnice...?
  Czy zapowiedzial jaki tego koniec bedzie?"

  Bara -bar a to sie samo robi, magicznie, czy moze ludzie przesuwaja ten plan od dawien , co?

  Z ludzi glupich chcesz robic?

  Same sie religie poustawialy, czy konkretne jednostki i konkretne sily ziemskie wykonuja plan, co?

  Jak zatoniecie tytanika zostalo opisane na dziesiatki lat wczesniej, albo ujecie osamy, albo wiele, wiele innych rzeczy w wielu ksiazkach, to tez autorzy tych wyprzedzajacych zdarzenia tresci otrzymali je od Boga w widzeniach na pustyni?
 • @Bara-bar 10:32:25
  "Wiec tak, Hitler, Stalin zostali wladcami zgodnie z wola Boga, tacy wladcy sa przygotowani dla buntownikow, ktorzy koniecznie chca lamac Przykazania Boga i zbieraja wojny i nieszczescia!"

  Ja sie zgadza z Toba ze rewolucje i bunty to przelew krwi i zaprzeczanie czlowieczenstwu, ale stosowanie podwojnych standardow to Hipokryzja.
  Biblia jest pelna przykladow jak to Bog wydaje rozkaz swojemu ludowi by wycinali w pien swoich braci, bo przeciez wszyscy jestesmy potomkami pierwszych ludzi, a wiec wspolbracmi.

  Wiec przestan stosowac hipokryzje, bo ta jest rezultatem klamstwa, a ojcem klamstwa jest szatan.
 • @Bara-bar 10:32:25
  "Przeciez szatan bedzie uwieziony na tysiac lat, pozniej wypuszczony, by znow zwodzic..., wiec bezsprzecznie BOG ma calkowita kontrole, szatan nie ma wolnej woli, moze on tylko tyle ile Bog mu dozwoli! Poczytajcie Ksiege Hioba!"


  Nastepny przyklad Hipokryzji.

  Niedawno bylo przerabiane ze Bog daje wladze kazdemu na ziemi.

  Kiedy pojawily sie cytaty ktore wskazaly jasno ze w Bibli jest napisane ze to szatan daje wladze kazdemu na ziemi, wtedy ktos, chyba Lukero, wydedukowal, zgodnie z tym co napisano w Biblii, ze owszem, szatan rzadzi tym swiatem i ma nad nim wladze, ale wladza ta zostala jemu dana od Boga, wiec ultymatywnie to Bog rzadzi.

  Ciezko sie nie zgodzic z takim stwierdzeniem.

  Ale Hipokryzja ludzka polega na tym, ze latwo dochodza do takich wnioskow, doputy, dopoki nie zagrazaja one bezwzglednemu autorytetowi Boga Biblijnego.

  Skoro Bog ma nad wszystkim ostateczna wladze i rzadzi rowniez szatanem, ktory rzadzi na ziemi, to nie mozna zauwazyc innej prawdopodobnej paraleli.

  Bog stworzyl wszystko i orzekl ze wszystko jest dobre.
  Ale cos sie popsulo, wiec skoro my, ludzie, jestesmy niedoskonali, bo nasladujemy szatana buntownika, ktory jest niedoskonaly, skad wiec przyszla owa niedoskonalosc?

  Czy tutaj nie wolno uzyc paraleli i uznac ze niedoskonalosc musiala przyjsc od Boga?

  Bo niby skad sie wziela?

  Wszystko zawiera sie w Bogu z definicji, bo jest On Stworca wszystkich rzeczy, wiec nie ma innej mozliwosci.
 • eonmark
  Usunelam twoj ostatni wpis.
  Czy zgodnie z twoja wolna wola twoj wpis zostal usuniety?

  NIC w tym zyciu nie dzieje sie zgodnie z twoje wola, wiec twoje wywody oparte sa na klamstwie

  Usunelam dlatego, ze obrazasz Biblie - spisane Slowo Boga!
 • @Bara-bar 13:03:21
  To ze usunelas moj wpis ma byc dowodem na brak wolnej woli?

  Wiesz czego jest to dowodem, ze BOISZ SIE PRAWDY.

  W grupie znajomych z ktorymi dzialasz na ne trzeba przyznac ze to wasza specjalnosc, USUWANIE WPISOW komentujacych, zawsze pod tym samym PRETEKSTEM : 'obrazacie Biblie'.


  Zostaw Bogu troche przestrzeni, zeby Mogl Sam zdecydowac co Go obraza a co nie.

  Jestes Przedstwicielem Boga na ziemi, ze dzialasz w Jego imieniu wypelniajac Jego Wole?

  Po co wogole prowadzisz Blog Publiczny skoro usuwasz wpisy?  Twoje postepowanie jest Zalosne .

  Biblia nas z wielu roznych rzeczy uczy miedzyinnymi tego ze PRAWDA sie nie ukrywa, nie kamufluje i nie boi klamstwa, tylko klamstwo sie chowa i lawiruje.

  Skoro 'obrazalem ' Biblie to moglas zostawic wpis zeby wszyscy widzieli , i mogli ocenic czy jest prawda w tym co mowisz.

  Hipokryzja jest przewrotnoscia wynikajaca z klamstwa.

  Ty Bar-baro z Biblii zrobilas Boga, a z Pawla Mesjasza.

  I nazywasz siebie 'zbawicielowa'?
 • @eonmark 13:28:08
  ''To ze usunelas moj wpis ma byc dowodem na brak wolnej woli?

  Wiesz czego jest to dowodem, ze BOISZ SIE PRAWDY.''
  ///

  Prawda to Jezus Chrystus - Slowo Boga, a NIE ty i twoje slowa!

  Nie stawiaj sie w Jego miejscu!

  Ja sie NIE Boje Slowa Boga!

  A ty obrazasz Boga, TY mowisz, ze ty wiesz lepiej niz On co powinno byc w Biblii i co jest prawda, a co prawda nie jest!

  Podwazasz to co napisano, a tak szatan czyni, on mowi, aby przeczyc Slowu Boga spisanym w Biblii!

  Czy wiesz gdzie i dlaczego napisano:

  ''Wszyscy ludzie kłamią.''

  Chcesz podwazac to co napisano w Bibli???
  Chcesz plesc glupoty o tym, ze Apostol Pawel nie jest Apostolem Pana Jezusa???
  Poszukaj sobie takieg bloga, w ktorym bedziesz to mogl robic, ja nie mam zamiaru pozwalac ci na to na moim blogu!

  To ostrzezenie!
  Ja takie wpisy bede usuwala!
 • @eonmark 02:18:13
  „Albo reprezentujesz poglad ze nie ma wolnej woli i czlowiek robi tylko to co chce Bog, albo " człowiek może zrobić tyle na ile pozwoli mu Bóg."”

  Rzeczywiście to jest trudne pytanie, gdyż nikt nie wie ile wolności wyboru tak naprawdę ma. Ale człowiek może czynić tylko to, na co pozwala mu ciało, a ciało stworzył Bóg. Ulepił je. Też Biblia uczy, że zawsze wola Boga się spełni i Bóg ma wpływ na wszystko. I się z tym zgadzam.

  „Jak to mozliwe ze 'Wszystko bylo dobre' ale sie zepsulo?”

  Tak jak pismo mówi, wszystko, WSZYSTKO dzieje się z wolą Boga. Bóg przecież stworzył ludzi takich i prawo, które tylko Syn mógł wypełnić. To się odnosi do psalmu 51 i chociażby Rzymian 3:10. W końcu Michała stworzył tak by nie zgrzeszył, a szatana by grzeszył. Szatan nie mógł się z własnej woli uczynić grzesznym.
  Przeto wszyscy są winni, dlatego tylko Chrystus jest nadzieją zmartwychwstania. Z tego powodu jakby całkowicie wolna wola istniała to człowiek ze swej woli mógłby wypełnić prawo Boga. Ale nie możemy, przez prawo jesteśmy martwi.

  „Syr 15:16-18”

  Nie znam Syracha. Ale co ci się podoba, hmm. Co się ciału podoba, nie możesz wybrać co się podoba ciału. Bóg tworzy ciało, to nie jest dowód na wolną wolę. Mi się może spodobać, za przeproszenie,m popatrzeć na tyłek dziewczyny, ale dlatego że ciało z natury jest grzeszne.


  Też spójrz na to:
  Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i Otchłani. Apokalipsa 1:18

  (39) Patrzcie teraz, że Ja jestem, Ja jeden, i nie ma ze Mną żadnego boga. Ja zabijam i Ja sam ożywiam, Ja ranię i Ja sam uzdrawiam, że nikt z mojej ręki nie uwalnia. Prawa 32:39

  6) To Pan daje śmierć i życie, wtrąca do Szeolu i zeń wyprowadza. 1 Samuela 2:6

  (21) i rzekł: Nagi wyszedłem z łona matki i nagi tam wrócę. Dał Pan i zabrał Pan. Niech będzie imię Pańskie błogosławione! Hiob 1:21

  Przysłów 20:24
  (24) Pan kieruje krokami człowieka, jakżeby człowiek pojął własną drogę?

  (1) Wszystko ma swój czas, i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem: (2) Jest czas rodzenia i czas umierania, czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasądzono
  (2) 9) Cóż przyjdzie pracującemu z trudu, jaki sobie zadaje? (10) Przyjrzałem się pracy, jaką Bóg obarczył ludzi, by się nią trudzili. (11) Uczynił wszystko pięknie w swoim czasie, dał im nawet wyobrażenie o dziejach świata, tak jednak, że nie pojmie człowiek dzieł, jakich Bóg dokonuje od początku aż do końca.

  Koheleta 3

  Nie ma czegoś takiego jak wolna wola. Wolną wolą człowiek mógłby wypełnić prawo Boga, a nie może. Bóg sprawia, kto kiedy się rodzi, kim jest, jaki jest, i nawet datę śmierci.
  Więc jak ktoś pędzi autem na złamanie karku i ginie to taki był zamysł Boga.

  Sam nie wierzę też w wolną wolę, gdyż widzę po sobie że to co mnie sprowadziło w te miejsce w którym jestem nie było przypadkiem. A Biblia jest prawdą.
  Pozdrawiam
 • @Paweł Tonderski 11:21:26
  Tak jak pisałem eonmarkowi

  Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i Otchłani. Apokalipsa 1:18

  (39) Patrzcie teraz, że Ja jestem, Ja jeden, i nie ma ze Mną żadnego boga. Ja zabijam i Ja sam ożywiam, Ja ranię i Ja sam uzdrawiam, że nikt z mojej ręki nie uwalnia. Prawa 32:39

  6) To Pan daje śmierć i życie, wtrąca do Szeolu i zeń wyprowadza. 1 Samuela 2:6

  (21) i rzekł: Nagi wyszedłem z łona matki i nagi tam wrócę. Dał Pan i zabrał Pan. Niech będzie imię Pańskie błogosławione! Hiob 1:21

  Przysłów 20:24
  (24) Pan kieruje krokami człowieka, jakżeby człowiek pojął własną drogę?

  (1) Wszystko ma swój czas, i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem: (2) Jest czas rodzenia i czas umierania, czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasądzono
  (2) 9) Cóż przyjdzie pracującemu z trudu, jaki sobie zadaje? (10) Przyjrzałem się pracy, jaką Bóg obarczył ludzi, by się nią trudzili. (11) Uczynił wszystko pięknie w swoim czasie, dał im nawet wyobrażenie o dziejach świata, tak jednak, że nie pojmie człowiek dzieł, jakich Bóg dokonuje od początku aż do końca.

  Koheleta 3

  Nie ma czegoś takiego jak wolna wola. Wolną wolą człowiek mógłby wypełnić prawo Boga, a nie może. Bóg sprawia, kto kiedy się rodzi, kim jest, jaki jest, i nawet datę śmierci.
  Więc jak ktoś pędzi autem na złamanie karku i ginie to taki był zamysł Boga.

  Sam nie wierzę też w wolną wolę, gdyż widzę po sobie że to co mnie sprowadziło w te miejsce w którym jestem nie było przypadkiem. A Biblia jest prawdą.

  Wola wola to szatańskie kłamstwo. Polecam książkę Biblia Szatana, tam jest sporo o wolnej woli.
 • To, ze czlowiek ma wolna wole jest szatanskim klamstwem!
  Ci, ktorzy mowia, ze maja wolna wole, uniewinniaja zwodziciela, to tak jakby powiedzieli, to NIE szatan nas zwiodl, to my z wlasnej wolnej woli zgrzeszylismy, szatan jest niewiniatkiem!

  Czekam tylko kiedy szatan zwiedzie ich na tyle, ze powiedza, ze to oni szatana zwodza!

  Biblia nas informuje o tym, ze TYLKO Bog ma wolna wole, On wszystko czyni zgodnie z zamyslem Swej wolnej woli.

  Tak wszystko Stworzyl!
  Jego Wola - On Chcial by byla ziemia i ziemia jest!

  A teraz zobaczmy jaka wole ma czlowiek. Jak jest potworna pogoda, ulewny deszcz pada tygodniami powodujac powodz i wola czlowieka jest, by przestalo padac i co, przestaje padac?
  Nie leje dalej!

  Wiec skad ci niby wierzacy ludzie przecza Biblii i zdrowemu rozsadkowi, rzeczywistosci w ktorej zyja i twierdza, ze maja wolna wole?

  I po ca to twierdza, przeciez wierzacy ludzie chca pelnic wole Boga!

  Czy Maria Magdalena byla opetana duchami nieczystymi, bo chciala, bo bylo to zgodne w jej wolna wola?
  Czy tez nie chciala, nie z wlasnej woli byla opetana?
 • @Bara-bar 16:51:02
  "Biblia nas informuje o tym, ze TYLKO Bog ma wolna wole, On wszystko czyni zgodnie z zamyslem Swej wolnej woli."

  Biblia nas informuje ze Bog nie wie o wszystkim:

  ""4 Oni ustanawiali sobie królów, ale beze Mnie.
  Książąt mianowali - też bez mojej wiedzy.
  Czynili posągi ze srebra swego i złota -
  na własną zagładę. "


  "To, ze czlowiek ma wolna wole jest szatanskim klamstwem!
  Ci, ktorzy mowia, ze maja wolna wole, uniewinniaja zwodziciela, to tak jakby powiedzieli, to NIE szatan nas zwiodl, to my z wlasnej wolnej woli zgrzeszylismy, szatan jest niewiniatkiem!"

  A kto zwodl szatana, bo wedlug Bibli, zaraz po Stworzeniu wszystkiego, Bog zobaczyl ze absolutnie wszystko bylo dobre, w tym i szatan, skoro wszystko.
 • @Lukero 16:07:06
  "Rzeczywiście to jest trudne pytanie, gdyż nikt nie wie ile wolności wyboru tak naprawdę ma"

  Wiesz po czym poznac manipulacje?

  Dlaczego piszesz 'wolnosci wyboru' skoro wolnosc wyboru to to samo co wolna wola.

  Sam twierdzisz ze 'wolnej woli' nie ma, ale jest 'ograniczony wolny wybor'.

  Prosze, napisz jak jest roznica miedzy wolnym wyborem, a wolna wola.

  Tylko moze jezeli mozesz, to tak zwiezle, zeby sens Twojej odpowiedzi nie zacieralo wypracowanie.
  Oczywiscie jezeli mozesz.
 • @eonmark 18:36:12
  "Ci, ktorzy mowia, ze maja wolna wole, uniewinniaja zwodziciela, to tak jakby powiedzieli, to NIE szatan nas zwiodl, to my z wlasnej wolnej woli zgrzeszylismy, szatan jest niewiniatkiem!""

  Na jednej rece, powiedzmy prawej, siedzi aniol i mowi zeby czynic dobrze.
  Na drugiej rece siedzi szatan i mowi zeby czynic zle.

  Mamy dwi mozliwosci, czyli jeden wybor.

  Czy zmusza nas do czegokolwiek aniol?

  Nie.

  Szatan?

  Nie.

  A wiec mamy wolna wole podejmujac wybor.

  Naturalnym jest jednak, ze wolna wola podlega ograniczeniom.
  To Bog stwarza warunki, srodowisko dla zaistnienia sytuacji wyboru, tym samym wyznaczajc granice.

  Jezeli ktos zechce stac sie drzewem, to wolna wola raczej mu w tym nie pomoze, ale jezeli ktos zechce pomoc drugiemu czlowiekowi w potrzebie, to ma wybor.


  Dlatego nikt tutaj nie uniewinnia szatana, ale oczywiscie rozumiem ze czasem ludzie w dyskusji beda sie odwolywac rozpaczliwie najgorzej brzmiacych tez byle tylko dodac do swoich argumentow owa czastke zastraszania psychiki czlowieka.
  No bo ostatecznie, to wiekszosc normalnych ludzi nie chce myslec o sobie ze pomaga zlu.

  Ten sam sposob dzialania charakteryzowal misjonarzy kosciola zamierzchlych wiekach.Zreszta nie tylko katolikow ale i wiekszosci religi swiata.
  Jak dalo rade pieknymi obietnicami to luz, jak nie to sie straszylo.


  Po co takie glupoty wypisywac ze jak ludzie wierza w istnienie wolnej woli to wybielaja szatana?

  To ma byc jezyk lagodny i pelen milosci braterskiej?
 • @eonmark 18:36:12
  Podales cytat, ktory w Biblii Warszawsko - Praskiej jest przetlumaczony:

  '' (4) Królów ustanawiają, ale wbrew mojej woli, i wybierają książęta, których nie uznaję.
  Bożków sobie czynią ze srebra i złota na swą zagładę wieczną.'' (Oz.8:4)

  Uzyto tam slowo 'yada', ktore w roznych wersach i w roznych przekladach jest roznie tlumaczone!

  3045. yada
  http://biblesuite.com/hebrew/3045.htm

  Bog, ignorancie oslepiony przez szatana Wie wszystko!

  NIE ublizaj Bogu, bo dostaniesz jako pierwszy BANA!
  To jest ostatnie ostrzezenie!

  Masz twoj bloga, tam sie popisuj wlasna glupota i szatanskim mysleniem, a nie u mnie!

  Jestes kompletnym ignorantem i popisujesz sie tu brakiem jakiegokolwiek zainteresowania prawda, lecz chcesz TYLKO powiedziec cos glupiego i bezczelnego o Bogu i Biblii!

  NIKT nie zwiodl szatana ignorancie!
  Sprawdz co znaczy to slowo!
  W Biblii imie opisuje cechy charakteru, IGNORANCIE!

  Bog wszystkich poddal marnosci-grzechowi, bo taki Jego Plan!
 • @eonmark 18:49:39
  ''Na jednej rece, powiedzmy prawej, siedzi aniol i mowi zeby czynic dobrze.
  Na drugiej rece siedzi szatan i mowi zeby czynic zle.''

  No wiedzisz jaki z ciebie ignorant?

  Przeciez szatan jest aniolem!
 • @Bara-bar 19:28:29
  Ignorancie to , tamto,

  Bara-baro, same zle emocje przez Ciebie przemawiaja.

  "Podales cytat, ktory w Biblii Warszawsko - Praskiej jest przetlumaczony:

  '' (4) Królów ustanawiają, ale wbrew mojej woli, i wybierają książęta, których nie uznaję.
  Bożków sobie czynią ze srebra i złota na swą zagładę wieczną.'' (Oz.8:4)

  Uzyto tam slowo 'yada', ktore w roznych wersach i w roznych przekladach jest roznie tlumaczone!"

  Slowo 'yada' znaczy 'wiedza'.

  Cale slowo brzmi : 'yā·ḏā·‘ə·tî '

  co znaczy: 'yada: to know'

  Wiedziec.

  Ale nawet jak ktos bedzie chcial ten niewygodny fragment obejsc slowem 'nie uznaje' to nie zmienia to znaczenia.

  Przeciez Sama napisalas ze ludzie nie maj wolnej woli, a tu prosze, Biblia taki numer Tobie wycina i to jeszcze w tlumaczeniu milym Tobie:

  "(4) Królów ustanawiają, ale wbrew mojej woli..."

  A jednak 'wbrew Boga woli'...co znaczy ze dokonuja autonomicznego wyboru.

  No chyba ze odpiszesz ze Bog bawi sie czytelnikiem i pisze ze 'wbrew Jego woli' ale tak naprawde to nadal sterowal tymi ktorzy wybierali krolow w ksiedze Syracha...
  Ale wtedy utworzylabys nastepny paradoks.


  Kto kaze Tobie uwazac ze nie wiem ze szatan znaczy 'przeciwnik'?  Bara-baro wszystko na co Ciebie stac to wyrzucenie mnie z Twojego Blogu.

  Czyn jak Tobie sumienie podpowiada, ale wiedz jedno, i ja i Ty wiemy ze boisz sie Prawdy, dlatego mnie straszysz.

  A uzywasz do tego starej jak swiat wymowki, ze obrazam rzekomo Biblie i Boga.

  Tak samo robilo wielu pracownikow krk i nie tylko, przed ktorymi tak histerycznie ostrzegasz.

  Coraz bardziej jestem przekonany ze poprostu zwodzisz ludzi.
 • @Bara-bar 19:31:56
  "''Na jednej rece, powiedzmy prawej, siedzi aniol i mowi zeby czynic dobrze.
  Na drugiej rece siedzi szatan i mowi zeby czynic zle.''

  No wiedzisz jaki z ciebie ignorant?

  Przeciez szatan jest aniolem!"

  Oto caly Twoj Styl!

  Jak nie wiesz co odpowiedziec a nie mozesz bo wiesz ze mam racje w tym przypadku, to pozostaje sie doczepic do slownego , malostkowego szczegolu i zrobic z tego sprawe.

  Takie cus to zwykla, plytka zaslona dymna by nie odpowiedziec na naprawde meritum sprawy.


  Tak, szatan to aniol.

  Ale jakbym teraz tak to pozostawil, to zachwile uslysze ze jestem ignorantem bo nie dopisalem ze 'upadly'...itd
 • @eonmark 18:39:12
  "Prosze, napisz jak jest roznica miedzy wolnym wyborem, a wolna wola."

  Bóg predestynował nas w grzesznym ciele, jesteśmy stworzeni do grzechu. Więc może i jest wybór i może nie ma pomiędzy wyborem jednego grzechu i drugiego.

  Nie mamy za to woli by pokonać wolę ciała. Nie możemy przeto czynić sprawiedliwości, póki Chrystus nas nie uwolni.

  I tu jest pies pogrzebany ile Bóg daje wyboru grzesznikom, jeśli w ogóle daje.


  Co innego człowiek wierzący. Więcej uczynków wyjdzie z Jego serca, jeśli wierzy mocniej. A wiarę daje Pan. Jednemu więcej drugiemu mniej. Co nie czyni jednego lepszym od drugiego. Bo wszystko jest darem Pana.

  Jesteśmy piachem, gliną. Glina nie ma wolnej woli. Po prostu dziwię się ludziom którzy twierdzą że wierzą w Boga i wierzą w wolną wole.
 • @eonmark 19:51:38
  Gdybys nie byl pysznym ignorantem, wtedy sprawdzilbys i wiedzial, ze w tym linku, ktry podalam:
  http://biblesuite.com/hebrew/3045.htm
  jest rowniez jak to slowo zostalo przetlumaczone, ale skoro nie sprawdziles, wiec ja cytuje:

  ability (1), acknowledge (4), acknowledged (2), acquaintances (5), acquainted (1), aware (6), becomes known (1), bring forth (1), cared (1), chosen (2), clearly understand (2), cohabit (1), comprehend (1), concern (2), concerned (1), consider (3), declare (1), detected (1), directed (1), discern (2), disciplined (1), discovered (3), distinguish (1), endowed (3), experienced (4), experiences (1), familiar friend (1), find (5), found (1), gain (1), had knowledge (1), had relations (6), had...relations (1), has (1), has regard (1), has...knowledge (1), have (4), have relations (3), have...knowledge (2), ignorant* (1), illiterate* (1), indeed learn (1), inform (1), informed (4), instruct (3), instructed (1), intimate friends (1), investigate (2), knew (38), know (542), know for certain (4), know with certainty (1), know assuredly (1), know well (1), knowing (5), knowledge (4), known (65), knows (54), knows well (1), lain* (1), leading (1), learn (7), learned (1), literate* (1), made himself known (2), made it known (1), made myself known (2), made known (10), make himself known (1), make his known (1), make it known (1), make my known (1), make myself known (4), make them known (1), make your known (1), make yourself known (1), make known (14), notice (2), observe (2), perceive (1), perceived (1), possibly know (1), predict (1), professional mourners (1), provided (1), raped (1), read* (1), realize (1), realized (5), recognize (2), recognized (1), regard (1), satisfied* (1), seems (1), show (3), shown (1), skillful (3), sure (1), take knowledge (1), take note (1), take notice (1), taught (2), teach (6), tell (3), tells (1), took notice (1), unaware* (1), unawares* (1), understand (10), understands (1), understood (3), unknown* (1), very well know (1), well aware (1).


  A oto inne zrodlo:

  http://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=H3045&t=KJV

  Slowo yada:

  1) to know

  a) (Qal)

  1) to know

  a) to know, learn to know

  b) to perceive

  c) to perceive and see, find out and discern

  d) to discriminate, distinguish

  e) to know by experience

  f) to recognise, admit, acknowledge, confess

  g) to consider

  2) to know, be acquainted with

  3) to know (a person carnally)

  4) to know how, be skilful in

  5) to have knowledge, be wise

  b) (Niphal)

  1) to be made known, be or become known, be revealed

  2) to make oneself known

  3) to be perceived

  4) to be instructed

  c) (Piel) to cause to know

  d) (Poal) to cause to know

  e) (Pual)

  1) to be known

  2) known, one known, acquaintance (participle)

  f) (Hiphil) to make known, declare

  g) (Hophal) to be made known

  h) (Hithpael) to make oneself known, reveal oneself


  Sa tez tam inne informacje, sprawdz, jesli chcesz, chyba, ze uwazasz, ze ty juz wszystko wiesz.


  //
  ''"(4) Królów ustanawiają, ale wbrew mojej woli..."

  A jednak 'wbrew Boga woli'...co znaczy ze dokonuja autonomicznego wyboru.''
  //

  Czy kiedykolwiek czytales o pelnienieu woli Ojca?
  Czy czytales, ze plemie zmijowe ma szatana za ojca i jego wole pelni???

  Jedni sa przeznaczeni na pierwsze (tak na prawde drugie, bo Pierwsze to zmartwychwstanie Zbawiciela) zmartwychwstanie, a inni sa przeznaczeni na drugie zmartwychwstanie.

  Wiec jak naspisano BOG poddal wszuystkich (poczawszy od Adama i Ewy) marnosci - grzechowi!

  Czytasz Biblie myslac po ludzku i dlatego nic nie rozumiesz!

  Nie chcesz upasc przed Zbawicielem, nie chcesz Go prosic o zrozumienie i stad masz takie pytania.

  Odpowiedz jest w Biblii, ale nie rozumiesz, bo masz zaslone, a ta zaslona opada w Jezusie Chrystusie!


  PS

  Piszesz na NE juz dlugo, mialam z toba wiele rozmow i masz taka ceche, ze ZAWSZE podwazsz Biblie.., decydujesz kto Apostolem jest, a kto nie jest...!

  Jestes blogerem, wiec tam na twoim blogu podwazaj Biblie, a nie na moim blogu!
  Czy rozumiesz co napisalam?
 • @Lukero 20:14:47
  Dobrze, krotko i biblijnie przedstawiles to!

  Moze powinienes zostac blogerem?
  Rozwaz to. :)

  Pozdrawiam!
 • @Lukero 20:14:47
  "I tu jest pies pogrzebany ile Bóg daje wyboru grzesznikom, jeśli w ogóle daje."

  Widzisz, sam gdybasz bo prawda jest taka ze nie wiesz jak to jest z ta wolna wola a na sile probujesz w innym miejscu udowadniac ze wolnej woli nie ma.

  Probujesz sie tlumaczyc wolnym wyborem pomiedzy jednym grzechem a drugim, zapominajac ze nie tylko grzesza ludzie w tym swiecie ale rowniez robia dobre uczynki.

  To ze nie tylko grzesza ludzie jest dowodem samym w sobie na wolna wole dana od Boga.


  Podsumowujac, z tego co zrozumialem Twoj punkt widzenia jest mniej wiecej taki:
  Czy czynisz dobro czy zlo, nic to, bo i tak jest to robota Boga.

  Bog za dobro wynagradza a za zlo karze.

  A poniewaz kontroluje czlowieka wole to nagradza lub kaze tak naprawde samego siebie.

  W dodatku nie licza sie czyny, bo one nie daja zbawienia, tylko wiara, ale wiara rowniez jest dana od Boga, wiec znowu Bog odcina kupony.

  Twoja wizja, to Bog bawiacy sie swoim stworzeniem ala 'wladca marionetek'.

  Tak naprawde tylko gdybasz i niczego nie mozesz byc pewien, dlatego ze w Bibli znalezc mozna potwierdzenie jak i zaprzeczenie tego co mowisz.

  Taka jest Biblia.

  Prawdy nie podano w tej ksiedze na tacy, musi zostac odczytana sercem ale w parze z rozumem.

  I nikt nigdy nie bedzie w stanie zrozumiec wszystkiego co w niej jest napisane.

  Zeby bylo jasne, ja rowniez nieraz gdybam, i z pewnoscia sie nieraz mylilem i moge sie mylic.

  Bo tak naprawde, wszystko to okaze sie kiedys wcale nie tak istotne jak sie momentami wydaje.

  Do KN szybciej wejda prosci, nieoczytani ludize niz najbieglejsi analitycy Pisma.

  Tak to juz chyba jest.

  Pozdrawiam
 • @Bara-bar 20:58:03
  "Gdybys nie byl pysznym ignorantem, wtedy sprawdzilbys i wiedzial, ze w tym linku, ktry podalam:
  http://biblesuite.com/hebrew/3045.htm
  jest rowniez jak to slowo zostalo przetlumaczone, ale skoro nie sprawdziles, wiec ja cytuje:"

  Oczywiscie ze sprawdzilem, i nie jestem ignorantem, a jezeli by mi sie cos takiego zdarzylo to przepraszam, nie robie tego intencjonalnie.

  Pozatym mam w zwyczaju sprawdzanie linkow do interlinearki.

  To ze sie z Toba roznie zdaniem w wielu kwestiach nie oznacza ze nie zwroce uwagi na to co Ty prezentujesz.
 • @Bara-bar 20:58:03
  "Czytasz Biblie myslac po ludzku i dlatego nic nie rozumiesz!"

  To jest Twoja opinia.

  Zapytaj sie Boga o Jego i daj znac czy jest zgodna z Twoja.

  Tylko gdyby sie Tobie odpowiedz nie spodobala to raczej nie zaczynaj dyskusji z Bogiem Bara-baro, bo kobiety to chyba nikt nie przegada : ) : ) : )


  Ide spac, jestem zmeczony , Dobranoc.
 • @Bara-bar 20:58:03
  P.S:

  "Piszesz na NE juz dlugo, mialam z toba wiele rozmow i masz taka ceche, ze ZAWSZE podwazsz Biblie.., decydujesz kto Apostolem jest, a kto nie jest...!"

  Bara-baro, wedlug Ciebie, musisz miec pretensje do Boga, bo przeciez ja nie moge miec wolnej woli, zapomnialas?

  : )

  Dodam jeszcze ze Biblia jest w duzym stopniu natchniona i jestem niejeden raz pod wielkim wrazeniem tego co ta ksiega mowi o nas ludziach, o tych wszystkich malych prawdach, podanych na przykladach, skladajacych sie na ta jedna.

  Sa cytaty ktor doslownie uwielbiam.

  Nauki Jezusa sa mi bliskie i trafiaja do mojego serca, dlatego stram sie je wypelniac, chociaz oczywiscie jestem rowniez grzesznikiem.

  Wiedz to wszystko, ale wiedz rowniez, ze nie zamkne oczu na to co uwazam ze jest tam sprzeczne lub jest poprostu klamstwem.

  Zawsze szukam prawdy w tych tekstach, ale dopoki nie bede szczerze przekonany o tym ze tam gdzie obecnie widze naprzyklad sprzecznosc czy klamstwo tak naprawde go nie ma, dopoty piszac krytycznie bede w zgodzie ze swoim sumieniem.


  A jezeli szczere przekonanie o klamstwach jest obrazaniem Boga, to widocznie pomylia mi sie definicja klamstwa.
 • @eonmark 22:29:08
  ""Tak samo przecież mózg. Jeśli ktoś jest pocieszny, znaczy jego komórki tworzą duże ilości serotoniny."

  Niesamowite glupoty wypisujesz w tym momencie Lukero.

  A dlaczego ' znaczy jego komórki tworzą duże ilości serotoniny' wiesz?

  Same z siebie?

  Czy moze dlatego ze jest to wynikiem procesu rozpoczetego wyborem czlowieka..."


  Chciałem odpowiedzieć na to bo to ciekawy topik. Odnośnie do Ciebie to Bóg Cie naprawdę chyba opuścił skoro jesteś taki dumny i podważasz coś czego nie rozumiesz.

  Mimo to chętnie przyjrzę się jeśli masz jakikolwiek dowód na to że człowiek przez swą wolną wolę kontroluje wydzielanie neuroprzekaźników. Ale chyba nie zdajesz sobie sprawę co To by znaczyło.

  Jeśli tak jest to zapewne Ty możesz kontrolować rytm swego serca, napięcie mięśniówki gładkiej naczyń, proces krzepnięcia krwi i fibrynolizę. Kontrolować wydzielanie hormonów itd :) bosko.

  Niestety tak nie jest, wszystko powyższe i wiele więcej wydziela się zawsze pod wpływem BODŹCA. Możesz spytać każdego neurologa, czy też fizjoterapeuty z techniką NTD Bobath, albo Vojty. To ci powiedzą że dziecko tylko rozwija się przez bodźce z otoczenia. Brak bodźców brak rozwoju.

  Sam za pewne nie możesz swoją potężną wolną wolą ustalić kiedy się zdefekujesz, a mowa neuroprzekaźniki w mózgu... Jakby tak było człowiek mógłby każdej rzeczy w chwile się nauczyć i nie było by czegoś takiego jak charakter. Wszyscy by byli chimerami.

  A tak człowiek rodzi się z jednym charakterem i jest nie zmienny, chociaż plastyczny. Nikt nie może z wolnej woli mieć charaktery Tuska czy redaktora Michalkiewicza.

  Co więcej wszystko masz zakodowane w mózgu. Jeśli uszkodzisz jeden płat nie umiesz czytać, drugi płat, nie umiesz pisać.

  Jeśli wypadnie Ci ciało migdałowate stajesz się potulny jak baranek, jeśli pola czołowe możesz mieć skłonności samobójcze lub ataki nerwicy. Więc gdzie tu wolna wola? Jesteś uwięziony w swoim ciele i robisz tyle na ile ciało Ci pozwoli.

  Nie wiem piszesz takie głupoty że głowa mała. Bogu nie wierzysz, to rozumiem. Ale uważasz się za logicznie myślącego a tutaj na wypisywałeś durnot że śmiać się tylko...
 • @eonmark 22:29:08
  Tylko Bog ma wolna wole.

  Przeczac temu, przeczysz Biblii, ale nie tylko, bo przeczysz rzeczywistosci, a to wskazuje na obled.

  Wola to jest chcenie, pragnienie...

  Mowiac ze masz wolna wole, znaczy ze cokolwiek zechcesz stanie sie to!

  Zaden zwolennik wolnej woli czlowieka nie dal dowodow na swa wolna wole.
  I nie podacie, bo nie posiadajac mocy spelnienia tego co sie chcecie (swojej wolnej woli), wiec nie mozecie w ogole mowic, ze macie wolna wole, bo coz z tego ze cos chcecie, jak tego nie mozecie osiagnac!

  Mozecie oczywiscie chciec, na chceniu waszym sie konczy!
  Dzieci maja marzenia, chcialbyby byc astronauta, prezydentem..., ale w miare dorastania dociera do nich rzeczywistosc, ze ich wola, ich chcenie sie nie spelni, bo nie maja wplywu na swoje zycie.

  Koncze rozmowe z toba eonmark, bo nie potrafisz trzymac sie tematu, poza tym nie podasz dowodu na to, ze posiadasz wolna wole, wiec dalsza rozmowa pozbawiona jest sensu.
 • @Lukero 12:37:09
  "Jeśli tak jest to zapewne Ty możesz kontrolować rytm swego serca"

  Raczej nie, ale specjalisci od nurkowania na bezdechu jak najbardziej.

  "Mimo to chętnie przyjrzę się jeśli masz jakikolwiek dowód na to że człowiek przez swą wolną wolę kontroluje wydzielanie neuroprzekaźników. Ale chyba nie zdajesz sobie sprawę co To by znaczyło."

  A co ma wolna wola do bezposredniego kontrolowania neuroprzekaznikow?

  Nie badz przewrotny.

  Czlowiek ma wolna wole co do dokonywania wyboru pomiedzy pula mozliwosci jakie tworzy dla kazdego Bog, rzecz jasna.

  A dzialanie organizmu, jest efektem z jednej strony zautomatyzowanego programu a z drugiej podlega pewnym zaburzeniom tego automatycznego procesu na drodze nie bezposredniej w wyniki roznych badzcow zewnetrznych.

  Te bodzce zewnetrzne sa wynikiem podejmowania decyzji w oparciu o wolna wole.

  Napisalem ze wolna wola nie umozliwi nikomu staniem sie drzewem tylko dlatego ze ktos tak chce, ale pozwoli na dokonanie wyboru sposrod tych ktore sie pojawiaja.

  Twoj przyklad jest zatem zwykla przewrtonoscia bo tak jak czlowiek nie jest w stanie stac sie drzewem, tak rowniez nie jest w stanie kontrolowac wszystkich procesow biochemicznych w oparciu o wolna wole.

  Pozatym wolna wola zostala dana czlowiekowi nie do kontroli wszystkich zlozonych procesow wewnatrz ciala, ale do dokonywania wyborow w swoim zyciu.


  Napisalem juz Tobie do czego prowadza poglady ktore prezentujesz.

  Czlowiek wedlug ciebie to robot i nic sam nie robi, tylko jest calkowicie kontrolowany.
  A Bog wedlug twojego rozumowania, bawi sie tylko ludzkoscia jak 'wladca marionetek'.

  Nieprzyjemna to wizja.
  Jakos naturalnie gryzie sie z okresleniami takimi jak : 'Bog Milosci'.
 • @Bara-bar 21:01:02
  "Dobrze, krotko i biblijnie przedstawiles to!

  Moze powinienes zostac blogerem?
  Rozwaz to. :)

  Pozdrawiam!"

  Hej dzięki za wsparcie. Rzeczywiście myślałem nad blogowaniem ( nawet nad samym tematem wolnej woli ) ale na razie daje sobie spokój. By mi się odbiło jeszcze na ego. Zresztą jak mam kogoś pouczać skoro sam 'potrzebuję mleka' ;) Do tego taplam się w brudzie na codzień.

  Może kiedy indziej, na razie resztę czasu jaką mam poświęcam na naukę Słowa.
  Pozdrówka :)
 • @Bara-bar 13:21:56
  "Przeczac temu, przeczysz Biblii, ale nie tylko, bo przeczysz rzeczywistosci, a to wskazuje na obled.

  Wola to jest chcenie, pragnienie...

  Mowiac ze masz wolna wole, znaczy ze cokolwiek zechcesz stanie sie to!"

  Znowu kolejny sad z Twoich ust i znowu oparty o twoje osobiste widzimisie.

  WOLNA WOLA to WOLNY WYBOR.

  A jak Ty uwazasz ze Wolna Wola to : " znaczy ze cokolwiek zechcesz stanie sie to"

  to znaczy ze kompletnie nie rozumiesz co to Wolna Wola.

  Ty stawiasz sprawe w ten sposob ze Wolna Wola znaczy tyle samo co 'Byc STWORCA', prosze o dowod ze jest to Prawda.

  Poki co to w Bibli i to w tlumaczeniu ktore Ty podalas, jest napisane ze 'krolowie zostali wybrani nie z woli Boga.
 • @eonmark 13:33:10
  "
  Czlowiek ma wolna wole co do dokonywania wyboru pomiedzy pula mozliwosci jakie tworzy dla kazdego Bog, rzecz jasna."

  Oczywiście się z tym zgodzę tylko nie nazwę tego wolną wolą człowieka.
 • @eonmark 13:38:38
  ''Poki co to w Bibli i to w tlumaczeniu ktore Ty podalas, jest napisane ze 'krolowie zostali wybrani nie z woli Boga.''
  //

  Uf.., a ty dalej w malinach..., nie mowie tego zlosliwie...

  Eonmark, patrz na Biblie calosciowo.

  Krolowie to nie inicjatywa Boga, to odrzucenie Boga (1 Sam.8).
  Kiedy Bog sie zgadza na cos, co nie jest z Jego inicjatywy, to oznacza zawsze Gniew Boga (Rzym.1:18...).

  Wtedy Bog nas wydaje, aby pragnienia naszych serc sie spelnily na nas.
  Bog nas nie musi karac i nie karze, On nam dozwala byc nieposlusznym, i wtedy sciagamy na nas nieszczescia!

  Czy mozemy mowic, ze kiedy my wybieramy sobie krola wbrew Bogu, ze wtedy nie dzialamy zgodnie z wola Boga?

  Tak, mozemy tak powiedziec, bo wtedy dzialmy zgodnie z wola szatana.

  Ale czy Bog tego nie przewidzial? Czy dla Boga jest to zaskoczeniem?
  Czy Bog nie moglaby wkroczyc i zmienic to?

  Moglby nam nie dozwolic, ale dozwala nam, abysmy sie na bledach naszych nauczyli.

  Patrzysz na Biblie i na Boga z perspektywy nic nie mogacego czlowieka, NIE czyn tak.

  Patrz z pespektywy Wszechmogacego Ojca naszego, a wtedy moze dotrze do ciebie dlaczego Bog mowi, ze nie z Jego woli cos tam rozrabiamy!

  Podam ci przyklad z mojego zycia (podaje go czesto).
  Jak moj syn byl maly, byl zasfascynowany ogniem i dlatego piecem.
  Konicznie chcial dotknac pieca.
  Ja mowilam mu, by tego nie robil, bo moze sie poparzyc, ze gorace, ale on nie rozumial dlaczego ma tego ni zrobic i co to jest gorace...

  Balam sie, ze kiedys jak nie zauwaze dotknie pieca (drzwiczek) i niebezpiecznie sie poparzy.

  Wiec pewnego dnia, udajac, ze nie widze co robi, 'pozwolilam' mu dotknac piec w niezbyt goracym miejscu.
  Poparzyl palca, rozbeczal sie..., ale od tego dnia piec omijal z daleka.

  Ale co najwazniejsze, nauczyl sie, z jesli mama mowi nie rob tego, to znaczy, ze jesli mamy nie poslucha, wtedy cos zlego mu sie stanie.
  Nabyl do mnie zaufania, ze mama chce dla niego dobrze!

  Teraz, czy on dotknal tego pieca z mojej woli, zgodnie z moja wola?
  I tak i nie.
  Nie, bo ja nie kazalam mu dotknac, ale tak, bo dozwolilam!

  Jako matka, moglam wkroczyc do akcji i zatrzymac go, tylko, czego on by sie nauczyl?

  Widzisz na podobnej zasadzie dziala nasz Ojciec niebieski.
  On nas ostrzega, On mowi co mamy robic, ale jak sie buntujemy..., On dozwala, aby nas wychowac, abysmy rozumnie Go sluchali!
  Abysmy Mu ufali.
 • @eonmark 13:33:10
  Bardzo mi się podobają, pana celne komentarze w odpowiedziach dla tych heretyków. To szatan miesza im w głowach i trzeba się za nich modlić. Im nie pomoże wolna wola, bo jak sami twierdzą, jej nie posiadają, aby z tego koszmaru się otrząsnąć. Tu potrzeba dobrego egzorcysty. Pozdrawiam
 • @Bara-bar 15:05:25
  Boży plan to, zwyczajnie - miłość - w tym sensie jest on niezmienny i przewidywalny - Bóg nigdy nie przestanie kochać człowieka. Bóg stworzył świat i ludzi, abyśmy mogli nawiązać z Nim więź, aby podzielić się z nami swoim życiem. Tak mówi o tym stary hymn: „W Chrystusie Bóg nas wybrał przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem w miłości.” (List do Efezjan 1, 4).
  Wszystkie wydarzenia, w których Bóg objawia się ludziom, układają się w porządek logiczny, nie chronologiczny. Polega on na tym, że Bóg pragnie dawać nam pełnię życia w komunii z sobą. To właśnie jest Jego „projekt”, jedyna jego wola, i nie jest ona niczym innym, jak wyrazem Jego miłości.
  Błąd wiary, która sądzi, że wszystko zostało ustalone,wynika z błędnego rozumienia czasu. Bóg nie jest podporządkowany naszemu czasowi. On nie istnieje ani „przed”, ani „po”, On Jest. JA JESTEM.” (J 8, 58). Punktem spotkania Boga z nami może być tylko chwila obecna - Bóg „wieczne teraz”.

  Miłość wyraża się w różnych darach. Jednym z największych darów jest właśnie zdolność dokonywania wyborów - wolna wola. Wymuszanie lub sterowanie naszymi wyborami byłoby egoizmem i traktowaniem ludzi jak „kukiełki” i całkowitym przeciwieństwem Jego planu - to nie byłaby miłość.
 • @Adam syn Brunona 17:28:59
  Masz racje, TYLKO MY heretycy chcemy, aby TYLKO wola Ojca sie spelniala:

  ''(9) Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje!
  (10) Niech przyjdzie królestwo Twoje; NIECH TWOJA WOLA SPELNIA SIE NA ZIEMI, tak jak i w niebie.
  (11) Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; (12) i przebacz nam nasze winy, JAK I MY przebaczamyTYM, którzy przeciw NAM zawinili; (13) i NIE dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego!'' (Mat.6:9-13)

  Wy nieheretycy, chcecie, aby wasza wola sie spelniala!
 • @Adam syn Brunona 18:14:39
  Czyli wedlug ciebie Biblia klamie?
  Apostol Pana Jezusa Pawel w rozdziale 9 Listu do Rzymian klamie?

  Dla mnie Slowo Boga spisane w Biblii jest Prawda, Jezus Chrystus - Slowo Boga jest Prawda!
 • @Adam syn Brunona 18:14:39
  ''Wymuszanie lub sterowanie naszymi wyborami byłoby egoizmem i traktowaniem ludzi jak „kukiełki” i całkowitym przeciwieństwem Jego planu - to nie byłaby miłość.''
  ///

  Widze, ze wogole nie rozumiesz co to wolna wola, a co to wola.

  Wola to pragnienie, chcenie i to mamy. Pragniemy chcemy.., ale czy to wszystko sie spelnia, co my pragniemy i chcemy?
  Mamy tez wybor, mozemy wybierac.
  Ale wybor to znaczy, ze wybieramy wsrod tych mozliwosc, ktore sa przed nami.

  Wolna wola to znaczy niczym nieograniczona. To znaczy, ze moge chciec absolutnie wszystkiego, nie mam zadnych ograniczen i jesli mam taka wole, spelniaja sie moje pragnienia.

  Niespelnione marzenia, pragnienia nasze sa dowodem na to, ze nie mamy wolnej woli.
 • @Barbara
  „Niespelnione marzenia, pragnienia nasze sa dowodem na to, ze nie mamy wolnej woli.”

  Jeżeli ktoś ma marzenie „stać się wielbłądem”, i to marzenie się nie spełni – to według twego pojmowania świata jest to dowód na to, że nie mamy wolnej woli?
 • @slapek 18:19:52
  A co z Prorokiem Jonaszem?
  Nie chcial do Niniwy, nie marzyl o tym, ze tam bedzie, lecz przeciwnie... i co?
  I w Niniwie, wbrew swej woli sie znalazl!

  Albo co a Apostolem Piotrem, czy chcial sie zaprzec Pana Jezusa?
  A jednak sie zaparl, co Zbawiciel zapowiedzial?

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031